Den luksuriøse spa, AIRE Ancient Baths, ligger i Carlsbergs gamle kældre under det, der i dag er Hotel Ottilia i Carlsberg Byen. Spaen åbnede i efteråret efter en omfattende ombygning af kældrene, som Wissenberg var rådgivende ingeniør på. Konceptet, der er inspireret af de antikke, romerske bade, er udviklet og drives af den spanske operatør AIRE, der driver tilsvarende spabade i bl.a. Barcelona, Sevilla, New York og Chicago.

Bo Christensen, partner hos Wissenberg, fortæller om projektet: Den helt store udfordring med at transformere den tidligere øl-kælder til et spaområde var at gøre det komplicerede enkelt. Byggeriets karakter stillede store krav til de løsninger, vi skulle udtænke. Blandt de kritiske faktorer, vi skulle være opmærksomme på, var fx luftfugtigheden, salt og klor i luften. Der var også store krav til hygiejnen i anlægget. Og ikke mindst skulle støjniveauet holdes lavt mens vi byggede, af hensyn til hotellet ovenpå.

Bygningen, også kendt som Maltmagasinet, er opført i 1881 af arkitekt Vilhelm Dahlerup. De store murede kældre under Maltmagasinet minder om de romerske bade, som er forlægget for AIRE Ancient Baths. Først skulle der dog skabes mere plads.

Kældrenes første funktion var at være Carlsbergs første elektricitetsværk. Derfor skulle der fjernes en række 3 x 4 meter store teglstensfundamenter, som de elektricitetsproducerende dampmaskiner har stået på. Dernæst skulle der graves ud.

Det var afgjort en udfordring at bygge i en totalfredet bygning, hvor der drives et hotel foroven, mens der blev gravet ud og bygget nedenunder, fortæller Thomas Callesen, konstruktionsingeniør på opgaven. Han fortsætter: Vi har uddybet kælderen med flere meter, og der blev gravet ud under fundamentet over hele bygningen. Først var det vores plan at støbe et nyt fundament sektionsvis under det eksisterende, men vi endte med at pælefundere hele bygningen med stålpæle, som vi pressede ned under det eksisterende fundament.

Kælderen bestod af fire store rum. For at skabe flere åbninger mellem dem blev der også udskåret en række dørhuller i de tykke teglstenvægge.

I en spa som denne er der brug for megen plads til teknik i forhold til størrelsen på publikumsarealet, så der er lavet fire store teknikrum, bl.a. et med store bassinfiltre. Wissenberg har projekteret VVS i hele bygningen med undtagelse af ventilation og bassin-teknologi i pool-området. Ifølge Wissenbergs VVS-ingeniør, Lin Flemming Nielsen, var projektet med AIRE Ancient Baths noget helt særligt. Faktisk var der slet ikke noget almindeligt ved det. Hun fortæller: Det, at der er forskellige bade, saltvandsbade og vinbade med mange forskellige kemikalier, har stillet store krav til styringen af indeklimaet. Dertil kom, at den spanske bygherre vidste præcis, hvad han ville have og stillede skrappe krav til byggeriet. Af hensyn til arkitekturen var det eksempelvis vigtigt, at alle installationer, på nær lidt ventilation i loftet, skulle være usynlige.

Det er et internationalt team, der har stået bag projektet. Som nævnt en spansk bygherre, men også en spansk entreprenør med en international stab og underentreprenører. Det var spændende, men til tider også udfordrende at arbejde med et så internationalt team, fortæller Bo Christensen, og fortsætter: Specielt da coronaen kom til Europa, blev det en udfordring. På nogle tidspunkter var det – på grund af corona-situationen – lidt problematisk for bygherre, entreprenør og håndværkere at komme til Danmark for at færdiggøre projektet.

Projektet kom i mål, lidt forsinket, men med et resultat, der har opnået international anerkendelse.