Realdania har offentliggjort, hvilke 13 almene renoveringsprojekter der i det kommende år får støtte til at gennemføre en række bæredygtighedsanalyser, der skal afsøge nye muligheder for at skabe et klimamæssigt mere bæredygtigt byggeri.

Vi kan med glæde konstatere, at Wissenberg er involveret i tre af projekterne. Det drejer sig om:

  • Lyngby almennyttige Boligselskab, Afdeling Lystoftehuse
  • Boligselskabet AKB Taastrup, Afdeling Taastrupgaard
  • Vridsløselille Andelsboligforening, Afdeling Gårdhavehusene VA 4 Syd og VA 4 Nord

Hos Wissenberg bakker vi op om initiativer, der sigter på at skabe større bæredygtighed i byggeriet. Det er vores opfattelse, at der er et enormt uforløst potentiale i den eksisterende bygningsmasse. Der er mange lavt hængende frugter, og dem høster vi gerne, men det er også vigtigt, at der bruges kræfter på at udvikle nye måder at skabe mere bæredygtighed i byggeriet. Alle sten skal vendes, og derfor sætter vi stor pris på Realdanias initiativ. Det ligger godt i tråd med regeringens klimahandlingsplan og ikke mindst udspillet til en national strategi for bæredygtigt byggeri.

Kan tagsten af tegl genbruges?

Lyngby almennyttige Boligselskab, Afdeling Lystoftehuse; her skal bæredygtighedsanalysen afklare, om tagstenene på Lystoftehuse kan genanvendes – såvel holdbarhedsmæssigt som økonomisk – og belyse den klimamæssige effekt ved genanvendelse. Desuden er det målet at opstille nogle generelle guidelines for genanvendelse af tegl-tagsten.

Genbrug af beton og integration af aktive energikilder

Boligselskabet AKB Taastrup, Afdeling Taastrupgaard, lægger bygninger til en bæredygtighedsanalyse med to fokusområder; genbrug af beton og brug af aktive energikilder.

I forbindelse med en omfattende helhedsplan skal flere boligblokke nedrives i Taastrupgaard. Bæredygtighedsanalysen skal undersøge, om betonen fra de boliger, der nedrives, kan genbruges – med så lidt forarbejdning af materialet som muligt – internt i afdelingen, eksempelvis i den nye infrastruktur og de nye udearealer, der indgår i helhedsplanen for Taastrupgaard.

Bæredygtighedsanalysens andet fokusområde er integration af aktive energikilder i energirenovering. Her skal potentialet ved at integrere højeffektive solceller som fulddækkende tagbeklædning undersøges. Det vil sige, det driftsmæssige og klimamæssige besparelsespotentiale, i form af en livscyklusorienteret vurdering, hvor det, der vurderes, både er de samlede klimamæssige besparelser og rentabiliteten ved de løsninger, der implementeres.

Find den mest bæredygtige facadeløsning

I Vridsløselille Andelsboligforening, Afdeling Gårdhavehusene VA 4 Syd og VA 4 Nord skal der udføres en bæredygtighedsanalyse i form af beregning af LCA, LCC-beregninger og energiforbrug til drift med henblik på at finde en god balance mellem pris og klimaeffekt. Bæredygtighedsanalysen, der udføres af boligselskabet selv i samarbejde med tegnestuen Vandkunsten, skal identificere den bedste model for renovering af facaderne i forhold til følgende klimamæssige parametre; cirkulære principper, totaløkonomiske principper og klimavenligt materialevalg/design for adskillelse. Wissenberg er totalrådgiver på renoveringsprojektet.

Læs mere om bæredygtighedsanalyserne hos Realdania her.