Det er omfattende forandringer, det store boligområde Taastrupgaard står over for i de kommende år; nedrivning, renovering og nybyggeri. Alt sammen forandringer, der skal resultere i, at bebyggelsen om nogle år ikke længere er på regeringens ghettoliste. Wissenberg er med på rejsen.

2018 blev året, hvor Wissenberg, i samarbejde med tegnestuen Vandkunsten, tog hul på et omfattende projekt i Taastrupgaard vest for København. Projektet inkluderer nedrivning af otte boligblokke (i alt 188 boliger), ombygning af en række boliger til ældreboliger, et infrastrukturprojekt med omlægning af stier, friarealer, belysning mv., facade- og gavlrenovering og endelig omlægning af den eksisterende fjernvarmeforsyning til et energieffektivt lavtemperaturanlæg. Bygherre er boligselskabet AKB Taastrup i samarbejde med KAB. Med Vandkunsten som underrådgiver leverer Wissenberg totalrådgivning i form af teknisk rådgivning og bistand.

Projektet i Taastrupgaard er en del af en ambitiøs, strategisk udviklingsplan, der skal sikre, at området i fremtiden er en socialt balanceret bydel med et fornyet liv og bedre sammenhæng mellem Taastrupgaard og Taastrup by. Resultatet skulle gerne være øget tryghed og bedre naboskab.

Der, hvor de otte boligblokke nedrives midt i bebyggelsen, er det planen at opføre et nyt børne- og kulturhus med en ny, moderne folkeskole, daginstitutioner, bedre faciliteter for de lokale klubber og foreninger og mere attraktive, grønne områder. Som kompensation for de 188 boliger, der nedlægges som konsekvens af nedrivningen, opføres der en række nye lejligheder og rækkehuse andre steder i lokalområdet.

Derudover ombygges en række boliger til seniorvenlige boliger med elevator. De nye seniorboliger skal give mulighed for et langt og godt boligliv i nærheden af andre familiemedlemmer i Taastrupgaard.

Den samlede plan gennemføres i et tæt samarbejde mellem Boligselskabet AKB Taastrup, KAB og Høje-Taastrup Kommune. Projektet støttes af Landsbyggefonden.