Mikas S. Christiansen

KLIMATILPASNING OG BæREDYGTIGHED - LEDELSE

Afdelingsleder, associeret partner

Tlf: 27 25 34 72

E-mail: msc@wissenberg.dk