Det er en ordentlig omgang, ABG-afdelingen Skoleparken skal igennem. Faktisk er det kun fundamentet, der forbliver, når den store renoveringssag er færdig. Tirsdag den 1. oktober var der inviteret til første spadestik på de 36 nye boliger, der indgår i projektet.

Ros

Skoleparkens afdelingsbestyrelsesformand, Lars Ulrik Hansen, bød velkommen og overlod ordet til formand for organisationsbestyrelsen, Ryno Scheil, der indledte med at anerkende den tålmodighed, som beboerne har udvist under den første runde af pæleramningen til de nye boliger. Og der var mere ros fra Rynos side: Kommunen fik ros for at være en konstruktiv medspiller på projektet, og vores egen Merete Nielsen fik stor ros for at styre projektet og for at kunne forklare problemstillingerne, så de er til at forstå. Entreprenøren, MTHøjgaard, fik også nogle pæne ord med på vejen, og de blev mindet om, at der – kategorisk – ikke findes økonomi, der går ud over rammebeløbet.

Der måtte et par runder til

Skoleparken-projektet har noget af en historik. Wissenberg blev involveret allerede tilbage i 2011, hvor vi foretog de første registreringer og vurderinger. Efterhånden som rådgivere, beboere og boligorganisation blev klogere på bygningernes tilstand, var konklusionen klar: Det ville blive omfattende, det her. Der blev udviklet scenarier, og i tæt samarbejde med Landsbyggefonden faldt valget på en løsning, hvor kun fundamenterne bevares. Undervejs var der stor fokus på at bevare Skoleparkens identitet og karakteristiske arkitektur. Det har været en udfordrende og spændende opgave at udarbejde en løsning, der på én og samme gang genfortolker området og samtidig respekterer det oprindelige.

Hvad skal det ende med?

Mens Skoleparken var byggeteknisk udfordret i sit udgangspunkt, så bliver historien en helt anden, når byggeriet er helt færdigt i 2022. Fremtidssikringen af bebyggelsen betyder blandt andet, at afdelingen kan se frem til lavere driftsomkostninger og et meget lavere energiforbrug. Udearealerne bliver udformet med respekt for det eksisterende udtryk, og der bliver integreret LAR-løsninger. Alt i alt er det farvel til nedslidte boliger og goddag til højere bokvalitet. Endda ved at genindføre elementer fra den oprindelige arkitektur. Eksempelvis fjernes de ”blå striber” over vinduerne, som var et nødvendigt onde i forbindelse med en tagrenovering i midten af firserne. Tirsdagens første spadestik markerede nybyggeriet, som efter fortætningen kommer til at indeholde 36 nye og 241 renoverede boliger.

En udfordret økonomi

Den samlede økonomi i Skoleparken-projektet viste sig at være udfordret. De støttekroner, der kunne bevilges, var ikke nok til at realisere projektet, så derfor er det i sig selv lidt af en solstrålehistorie, at projektet faldt på plads. Når der så ydermere er tale om et byggeri, hvor kun fundamenterne bevares, så vidner det om en ekstraordinær indsats fra alle parter.

Første spadestik er lige om lidt

Normalt er første spadestik dér, hvor beboerne kun lige har set de første skridt til byggepladsetableringen. Anderledes går det for sig på Skoleparken. Her har nedrivningen stået på et stykke tid, så beboerne mærker allerede nu, at projektet er i gang. Alligevel er det vigtigt at markere, at det nu er tid til at bygge op igen. Det blev markeret med manér i tirsdags.

Ros fra os

Som vi skrev, havde Ryno Scheil stor ros til alle i og omkring projektet. Vi tager gerne imod den ros, der var tildelt os, men vi ved også, at den største ros nok skal rettes mod bygherren. For det kræver en professionel, vedholdende og kompromissøgende bygherre at få et projekt som Skoleparken hen til det stadie, hvor der ”bare” skal bygges. Så tak for det og tillykke med, at vi nu for alvor går i gang.

Læs mere om projektet her: Skoleparken skal rives ned og bygges op igen