Alle stole var besat, og diskussionslysten var stor, da Wissenberg inviterede til gå-hjem-møde om social bæredygtighed. Vi brugte eftermiddagen på at finde svaret på det meget ambitiøse spørgsmål: Kan vi bygge os til social bæredygtighed?

Vil du gifte dig med mig?

I løbet af eftermiddagen kom vi forbi de udenlandske erfaringer med at omdanne udsatte boligområder. Blandt andet kom vi forbi Park Hill i Sheffield, hvor et nedslidt og socialt belastet boligområde med succes var blevet omdannet. Grebene var ikke så meget byggetekniske, som de var ejermæssige. En tredjedel af boligerne var omdannet til ejerboliger, og man var gået radikalt til værks: Udgangspunktet var, at hver ”tredje dør” blev omdannet til en ejerbolig med den konsekvens, at de forskellige ejerformer blev blandet godt og grundigt. Man sørgede for at invitere nye brugere ind i bebyggelsen. Eksempelvis har kreative brancher fået en del plads i området. Og man har bibeholdt det oprindelige udtryk, blandt andet prydes facaden af en kæmpe graffiti, som én forelsket beboer engang havde skrevet til en anden: I love you, will U marry me?

Gyldenrisparken, Taastrupgaard og Gjellerupparken

Der er gang i udviklingen af de udsatte boligområder. Både fordi de trænger, og fordi de skal, da de står på ”listen”. Vi var forbi tre danske transformationseksempler: Gyldenrisparken, som er færdig, Gjellerupplanen, som er i gang, og Taastrupgaard, som er på vej.

Vi fik præsenteret en række greb, som gør sig gældende i dem alle sammen. Det handler om at åbne områderne op, så de ikke lukker sig om sig selv. Og i de overvejelser må man ikke stoppe ved matrikelgrænsen, for det nytter ikke noget kun at åbne områderne op, man skal også gøre det muligt at komme til og fra. Erfaringerne viser, at trafikal isolation fører til social isolation.

Det var også flere eksempler på, at man har arbejdet med at gøre områderne mere overskuelige, så den enkelte beboer får et større overblik over, hvad der foregår, eksempelvis ved at introducere glaspartier i opgange. Flere ”øjne” i facaderne gør det mere trygt at færdes i udearealerne.

Overraskende nok blev der ikke talt så meget om kriterierne i regeringens ghettopakke. Der var bred enighed om, at mange af de udsatte boligområder har brug for et løft, og der stod det klart, at det ville have gavnet ghettopakkens kriterier, hvis der var gjort brug af den viden, vi fik præsenteret på en helt almindelig mandag i Wissenberg.

Evidens, anekdoter og livlig nysgerrighed. Vi glæder os allerede til næste gå-hjem-møde.

Hørt ved dagens møde:

”Man skal hele tiden prøve at forestille sig, hvad de her ghettoplaner gør ved et område. Tænk, hvis du tog et almindeligt parcelhuskvarter og sagde: Vi kommer til at rive hver tredje bolig ned. Vi kan ikke sige, hvornår det sker, og vi kan heller ikke sige, hvor I skal bo fremover.”