Ressourcekortlægning inden nedrivning

Børnehavehuset på Hvidovregade 47 skal rives ned i efteråret 2023 for at åbne området omkring Aktivitetscenteret op. Wissenberg, som er totalrådgiver for Hvidovre Kommune, er involveret i nedrivningsprojektet og vil udføre følgende opgaver:

  • Gennemførelse af supplerende miljøundersøgelser
  • Ressourcekortlægning
  • Budgetlægning
  • Ansøgning om nedrivningstilladelse
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale og licitation
  • Arbejdsmiljøkoordinering
  • Byggeledelse og tilsyn under udførelsen

Vi undersøger genbrugspotentialet i murstenene fra den gamle børnehave og de tilhørende garager i samarbejde med Teknologisk Institut. Der er således udtaget 32 mursten til laboratorieundersøgelser, som skal fastlægge muligheden for genbrug.