Sophienborg Plejecenter ligger i Hillerød vest og er placeret rundt om en hyggelig gårdsplads med blomster, petanquebane, helsegynger og sansehaver. Plejecenteret består af 60 lejligheder og tre demenshuse. Den 20. maj var der rejsegilde på en udvidelse af plejecenteret. Udvidelsen består af to bygninger med i alt 30 plejeboliger og servicearealer og ligner det eksisterende plejecenter med de gule mursten og den karakteristiske hævede tagrygning. Ligesom de eksisterende bygninger, er udvidelsen tegnet af Vandkunsten.

Af hensyn til corona-sikkerheden var rejsegildet opdelt i to arrangementer, der dog fandt sted samtidig; en for plejecenterets beboere og personale og en for eksterne, dvs. borgmester, byggeudvalg, rådgivere og håndværkere etc. Hver fest havde sin egen pølsevogn der stod for mad og drikke. Talerstolen var placeret midt imellem de to grupper. På grund af corona-situationen var rejsegildet noget forsinket, så den forventede ibrugtagning af udvidelsen er allerede i august 2021.

Wissenberg er underrådgiver til tegnestuen Vandkunsten, der er totalrådgiver på projektet. I den rolle forestår Wissenberg projektering og fagtilsyn indenfor alle ingeniørfagene, ligesom Wissenberg udfører byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering (P+B).