Efter et stille forår i 2020 tog aktiviteterne fart i efteråret. Det høje aktivitetsniveau er fortsat ind i 2021, så siden årsskiftet har vi kunnet byde velkommen til en række nye kolleger, som alle er blevet en værdsat del af Wissenberg.

Vores nye kolleger er:

Ole Høier Madsen er blevet ansat i vores VVS- og energiafdeling og kommer fra en stilling hos Holmsgaard A/S, hvor hans arbejdsområder især var helhedsplaner for almennyttige boligselskaber samt renovering af installationer i boliger og institutionsbyggerier. Han er uddannet akademiingeniør og har desuden en HD i organisation. Ole er en gammel kending i Wissenberg, idet han arbejdede hos os i 10 år indtil 2005. Ja, dengang var han faktisk med til at oplære sin nuværende chef, Vivian Johman, som i dag er leder af Wissenbergs afdeling for VVS og Energi.

Runa Kristiansen er uddannet teknisk designer og er ansat i konstruktionsafdelingen. Hun startede sit arbejdsliv hos Hansen, Carlsen og Frølund A/S, der senere blev opkøbt af det svenske firma, Tyréns AB. Runa er egentlig uddannet VVS-tegner i 2D AutoCAD, men hendes faglige interessefelt har altid været konstruktioner, så i 2009 skiftede hun gradvist over mod at tegne konstruktioner samtidig med, at hun også begyndte at tegne i 3D-Revit. I dag tegner hun primært konstruktioner, men tegner stadig tegne både VVS og EL.

Kasper H. Rasmussen er uddannet bygningskonstruktør og kommer fra en stilling som bygherrerådgiver og projektleder hos Abildhauge. Et af hans specialer er renovering af den bevaringsværdige boligmasse i København, særligt vinduer og facader. Hos Wissenberg er han en del af konstruktionsafdelingen, hvor han bl.a. skal være med til at udvide kompetencerne af den projektering, der ligger mellem de primære og de kompletterende bygningsdele.

Gregers Bendtsen har i de sidste mange år arbejdet som konsulent inden for tekniske elinstallationer for forskellige virksomheder. Inden Gregers blev ansat hos Wissenberg, hjalp han vores el- og automatikafdeling med projektering på flere sager. Han har således allerede haft sin gang i huset i et godt stykke tid. Blandt de mest spændende projekter, Gregers har været med til at gennemføre, er bl.a. opgaven med at samle TDC’s gamle bygninger til en fælles designløsning for de tekniske installationer.

Martin Niedzwiecki er blevet ansat i Wissenbergs konstruktionsafdeling. Han er civilingeniør fra DTU med speciale inden for konstruktioner. Martin kommer fra en stilling hos ART-TEK Ingeniør Rådgivning, hvor han har taget sig af konstruktionsprojektering inden for nybyggeri og ombygning, eksempelvis flere større altanprojekter.

Morten Tøffner-Clausen er ansat i Wissenbergs byggestyringsafdeling. Han er uddannet bygningskonstruktør i 2005 og har primært arbejdet som byggeleder lige siden. Før han kom til Wissenberg, var Morten ansat hos Norconsult-KHS Arkitekter og JJW arkitekter som byggeleder. Morten har arbejdet med renoveringssager såvel som nybyggeri inden for områder som boliger, skoler og erhverv.

Vi byder vores nye kolleger velkommen til Wissenberg-familien!