Det går voldsomt for sig i Taastrupgaard i disse dage. Nedrivningen af otte boligblokke (i alt 188 boliger) er for alvor gået i gang. Flere bygninger er nu strippet for inventar, alle overflader er afrenset og facaderne er demonteret.  Nedrivningen foregår ved at maskiner klipper bygningerne i stykker, bid for bid.

Som det fremgå af billederne nedenfor, er maskinen næsten nået igennem dækkene så der er fri passage. Når der er fri passage kan bygningerne angribes fra flere vinkler og nedrivningsfirmaet kan afhængig af vindretningen flytte maskinen, så spredning af støv minimeres.

Nedrivningen er del af det omfattende renoveringsprojekt, der over tid skal gøre Taastrupgaard til et mere attraktivt boligområde. Projektet omfatter blandt andet ombygning af en række boliger til ældreboliger, et infrastrukturprojekt med omlægning af stier, friarealer, belysning mv., facade- og gavlrenovering og endelig omlægning af den eksisterende fjernvarmeforsyning til et energieffektivt lavtemperaturanlæg.