Miljørådgivning og ressourcekortlægning

Med vores nye partner, Claus Sulbæk, i spidsen kan Wissenberg nu levere hele pakken inden for miljøundersøgelser: Prøvetagning, analyse, afrapportering og ressourcekortlægning som én samlet ydelse.

Claus siger:

En af fordelene ved integrerede ydelser er en hurtig responstid, især hvis der opstår behov for supplerende undersøgelser undervejs i en byggeproces. Vi kan således stå for miljøscreening og forundersøgelser af miljøfarlige stoffer og rådgive omkring bortskaffelse og genanvendelse.

Vores ydelser tilbydes både til vores bygherrer, rådgivere og entreprenører.

Hør Claus fortælle om Wissenbergs miljørådgivning:

 

Hør også Claus fortælle om ressourcekortlægning: