Efter flere uger med de fleste arbejdsopgaver udført hjemmefra og to påskeuger med aktiviteterne reduceret til et minimum, er Wissenberg nu klar til gradvist at skrue op for aktiviteterne på Hejrevej.

Det betyder, at alle vores medarbejdere er tilgængelige og kan kontaktes som normalt. Projektteams på vores største igangværende projekter, eksempelvis Skoleparken 2, Højbjerg Vænge, Solbjerg Have og Taastrupgaard, vil fremover arbejde med udgangspunkt i vores lokaler på Hejrevej.

Der vil dog fortsat være en række medarbejdere, der primært arbejder hjemmefra. Vi forventer at komme op på ca. 50 % bemanding af kontoret i løbet af denne uge (uge 17). De resterende 50 % vil gradvist vende tilbage til kontoret indtil den 10. maj, hvor vi regner med at være fuldt bemandet – hvis det er i overensstemmelse med myndighedernes ajourføring af retningslinjerne til den tid.

Holder afstand og følger myndighedernes anvisninger

Vi følger naturligvis fortsat myndighedernes anvisninger. Derfor gælder vores vigtigste retningslinjer stadig:

  1. Omfanget af fysiske møder skal begrænses mest muligt. Vi holder møder via Skype/Microsoft Teams eller telefon som erstatning for de fysiske møder.
  2. Vi deltager kun med en enkelt repræsentant ved nødvendige, fysiske møder.
  3. Møder med eksterne, eksempelvis kunder eller samarbejdspartnere, i vores lokaler på Hejrevej undgås.
På byggepladserne

Vores byggepladser har stort set været upåvirket af coronakrisen. Her er der ingen ændringer. Byggelederne kan som hidtil tilkalde projektmedarbejdere til fagtilsyn, registreringsarbejder mv. i det omfang, byggepladsen har behov. Dog opfordrer vi vores byggeledere til fortsat at begrænse mødedeltagelse fra de projekterende teknikere mest muligt, ligesom møder så vidt muligt skal afholdes via internettet.

Vi er her stadig

Ligesom tidligere, så gælder det fortsat:

  • Vi er her stadig – selvom nogle af os arbejder hjemmefra, er telefoner og mails åbne.
  • Vi gør os umage for at overholde aftaler og deadlines – men kan være udfordret i denne særlige situation.
  • Vi følger situationen tæt – og justerer løbende vores håndtering.
Corona-anvisninger til Wissenbergs medarbejdere.