Team med Wissenberg vinder helhedsplan ved Helsingiør.

Vi er virkelig stolte over, at det i går blev annonceret, at Wissenberg i samarbejde med tegnestuen Vandkunsten, Marianne Levinsen Landskab, RAW Mobility og Substrata, v. Rikke Stenbro har vundet konkurrencen om at udarbejde en helhedsplan for det gamle stadionområde ved Helsingør, også kaldet Sommariva.

Området er en enestående perle og rummer noget af det bedste, Helsingør Kommune har at tilbyde. Det er et naturskønt område, der indeholder betydningsfuld kulturarv, karakteristiske landskabselementer og idrætsfaciliteter.

”Det har været et intenst konkurrenceforløb med mange ideer og et højt energiniveau”, lyder det fra Mikas Schmidt Christiansen, der er afdelingsleder for Wissenbergs afdeling for Klimatilpasning og Byrum. ”Vi har været imponeret over Helsingør Kommunes engagement i konkurrencen og ambitioner for området, så vi glæder os til det videre arbejde”, fortsætter Mikas og tilføjer med et smil ”i bedømmelsen noterer de, at vi har været lige lovlig ambitiøse i sikringen i forhold til 100-årshændelser. I den kommende tid vil vi arbejde på at få indfriet ambitionerne uden at gå på kompromis med klimasikringen. Det virker som en opgave, der er til at løse”.

Opdraget lød på at udvikle en vision for, hvordan området kan udvikles til et bæredygtigt boligkvarter med stor fokus på områdets rekreative værdier og muligheder.

Det vindende team med Vandkunsten i spidsen og Wissenberg som rådgivende ingeniør har udarbejdet en helhedsplan, hvor ”bebyggelsesplanen er figureret som en sammenhængende og markant slangefigur, der udgør Sommarivaparkens identitetsbærende grundstof”. Slangen skaber grundlæggende to typer rum – et indre stræde/adgangsrum, der er bebyggelsens semiprivate, fælles samlingsrum, og et ydre grønt parkrum, der er bebyggelsens friareal. Det er samtidig et grønt parkrum, der går i dialog med den gamle Sommarivapark og henvender sig til det offentlige fællesskab.

Fra dommerbetænkningen lyder det: Forslagsstillerne skaber med et enkelt og klart helhedsgreb en bebyggelse, som trækker sig tilbage fra vejen og nærmest vokser ud af kystskrænten. Fra Nordre Strandvej opleves konkurrenceområdet som et sammenhængende parkområde. […] Der er tale om et yderst overbevisende hovedgreb, der med sin elasticitet i alle skalatrin giver et operationelt råderum til den kommende proces uden, at helheden smuldrer.

Læs dommerbetænkningen her.

Mikas Schmidt Christiansen uddyber i dette interview tankerne bag afdelingen Klimasikring og Byrum og den store rolle, det kommer til at spille i en fremtid med klimaforandringer.