Bryggeriet Stjernen var et dansk bryggeri, grundlagt i 1902 og lukket i 1964. Stjernens bygninger på Nordre Fasanvej og Dronning Olgas Vej på Frederiksberg blev efter lukningen revet ned og i 1974 erstattet af almene boliger for AKB. Grunden betegnes dog fortsat “Stjernegrunden” efter det tidligere bryggeri.

Wissenberg forestår i øjeblikket et større kloak- og klimatilpasningsprojekt i udearealerne på Stjernegrunden.

Mikas Christiansen, der er afdelingsleder for klimatilpasning og bæredygtighed i Wissenberg, og ansvarlig for projektet, fortæller: ”Anledningen til projektet var, at kloakken skulle renoveres, og at bygherre i den forbindelse havde valgt at separere regn- og spildevand. Bygherre valgte dette, fordi der under alle omstændigheder snart ville komme et myndighedskrav om separering af regn- og spildevand. Når regn- og spildevand skal separeres, er det oplagt samtidig at tænke på nye løsninger til håndteringen af regnvandet”.

Samarbejde med forsyningsselskabet

Hvis man tidligt går i dialog med forsyningsselskaberne om separering af regn- og spildevand samt lokal håndtering af regnvand, er der mulighed for at indgå en medfinansieringsaftale med forsyningsselskabet. Under denne aftale afholder forsyningsselskabet udgifterne til omlægningen fra rør til overfladeløsninger.

Ifølge Mikas, er Forsyningsselskabets interesse i dette tilfælde, at Stjernen ligger i et område, hvor det er nemmere og billigere at tilbageholde regnvand end i de omkransende veje. Hvis man kan tilbageholde vandet lokalt, slipper de omliggende områder for det i forbindelse med skybrud, og når der kommer meget store skybrud, kan noget af vandet fra de omliggende områder løbe i de nye underjordiske bassiner på Stjernen.

Biodiversitet og ”Vild med vilje”

Beboerne er løbende blevet inddraget i projektet, da det ender med, at de får et helt nyt gårdanlæg. Alt i udearealerne er som sådan ”i spil”, undtagen nogle gamle store træer, der skal bevares og bygges udenom.

Wissenberg har et tæt samarbejde med landskabsarkitekterne Thing Brandt Landskab, hvor Wissenberg i særlig grad har bidraget med viden om beplantningsstrategi og biodiversitet som en del af områdets funktionalitet.

KAB har stor fokus på ”Vild med vilje” og kræver, at dette koncept indgår i udviklingen af alle de udearealer, de administrerer. Mikas fortæller: ”I sidste ende er ”Vild med vilje” et spørgsmål om at lave mere biodiversitet, mere vild natur. Derfor har der på Stjernen været stor fokus på biodiversiteten helt fra starten. Det har været en del af vores strategi for området – også i forhold til, at det skal kunne håndtere store mængder vand ved skybrud. Nogle steder i gården skal der eksempelvis være planter, der kan tåle at stå i vand eller i våd jord i et stykke tid. Vi arbejder dog ikke med åbne søer eller vandspejle, da Stjernen ikke er egnet til dette. Der er for smalt mellem bygningerne”.

DGNB-certificering

KAB ser også gerne, at projektet DGNB-certificeres. Projektet passer dog ikke helt ind i parametrene for DGNB-certificering af Byområder, som er mere egnet til nybyggede byrum i en større skala. Wissenberg er derfor i dialog med Green Building Council Denmark vedrørende muligheden for at tilpasse bedømmelseskriterierne, så det også bliver muligt at DGNB-certificere mindre byrum, såsom gårdrum i et boligområde, hvor der udføres klimatilpasning. Hvis det lykkes at DGNB-certificere Stjernen, vil projektet være det første DGNB-certificerede klimatilpasningsprojekt.

 

 

Bryggeriet Stjernen i 1931
Gårdrum, september 2021

 

Situationsplan for projektet på Stjernegrunden