Viden forpligter

De færreste kan vel sige, at året 2020 blev ”business as usual”! I Wissenberg er vi, trods alle genvordigheder, kommet igennem 2020 med skindet på næsen, og heldigvis ser 2021 ganske lovende ud.

Regeringens grønne boligforlig fra marts blev katalysator for en række nye projekter og initiativer. Wissenberg er nu godt i gang med at levere på ”grøn screening”, og fremrykningen af Landsbyggefondens projekter på ventelisten giver også ekstra aktivitet.

I 2020 kan vi glæde os over at have optaget Mads Stenbæk Jakobsen som ny partner og som omdrejningspunkt for den fortsatte udvikling af vores bygherrerådgivning.

Vores afdeling ”Klimatilpasning og Byrum”, med Mikas S. Christiansen som afdelingsleder, har også fået god vind i sejlene.

Vi tillader os også at være stolte af, at Hotel Ottilia fik tildelt Københavns Kommunes publikumspris, at fire af vores projekter blev nomineret til årets Renoverpris, og at Christianshavns Skole blev nomineret til Årets skolebyggeri.

I 2021 glæder vi os også til igen at kunne åbne firmaets døre til gå-hjem-møder, netværk og jubilæer. Den slags fungerer bare ikke særlig godt som online-møder.

Regeringen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kom i december med ”Klimahandlingsplan” og ”Strategi for bæredygtigt byggeri”. Begge udspil indeholder gode elementer, men mangler i vores optik ”bid”. I Wissenberg er vi overbevist om, at byggebranchen allerede er i stand til at levere på en langt mere ambitiøs klimadagsorden, og der mangler stillingtagen til nedbrydning af finansielle rammevilkår, som modarbejder bæredygtigt byggeri – ikke mindst på renoveringsområdet. Dette gælder for de almene boligselskaber, for kommuner og statsligt byggeri.

”Kom nu”! Vi kan heller ikke nøjes med et ”koordineringsudvalg for strategi”, men skal bruge et statsligt organ med muskler til systematisk at nedbryde barrierer og drive den grønne omstilling.

Vi bakker op om initiativet #Videnforpligter. Det forpligter nemlig at have vigtig viden om bæredygtigt byggeri.

Med disse ord ønsker jeg alle et godt nytår – lad 2021 blive et godt år for branchen, for samarbejdet og ikke mindst for klimaet.

Lars Bendix, adm. dir.