Foranlediget af Corona-krisen indgik Folketinget i marts 2020 et boligforlig, der gav mulighed for at komme hurtigere i gang med flere renoveringsprojekter. Der blev sat godt 18,5 mia. kr. af til at fremskynde renoveringen af de almene boliger.

Hos Wissenberg har vi i efteråret tydelig mærket de “fremskudte” helhedsplaner.  Vi har haft travlt med at bidrage til den beboerdemokratiske proces, inden afdelingsmødet i den enkelte boligforening kan stemme om, hvorvidt de ønsker en helhedsplan. For en del af projekterne skulle der fremsendes skema A inden udgangen af 2020, så der har været fart på.

Kgs. Lyngby

I Kgs. Lyngby trænger Lyngby almennyttige Boligselskabs lille boligafdeling ”Bondebyen afdeling 172” til en kærlig hånd. De hyggelige gamle huse, hvoraf nogle har et fundament af syldsten, skal blandt andet have ny indvendig, klimavenlig efterisolering af ydervæggene, ligesom ydervæggene skal sikres mod opstigende grundfugt.

Ringsted

Sønderpark 1 og 2, der ligger i Ringsted, stemte i slutningen af november for at gennemføre en helhedsplan. Det er en omfattende helhedsplan, der bl.a. omfatter udskiftning af vandinstallationer, nyt ventilationsanlæg, udskiftning af døre og vinduer, og ikke mindst vil den give boligblokkene et helt forandret udseende med nye altaner og med rød-brune mursten på facaderne og nyindsatte vinduer i gavlene. Også udearealerne får sig en ordentlig overhaling, og det bliver et spændende projekt at få foldet ud sammen med beboere og byggeudvalg.

Rødovre

Og endelig er der renoveringen af Carlsro i Rødovre. Bebyggelsen, Carlsro, består af 596 rækkehuse og 304 lejligheder i den store syv etager høje bygning, der kaldes Langhuset. Trods sin størrelse er Carlsro, der er bygget i perioden 1952 til 1957, et af Arne Jacobsens mindre kendte byggerier. Bygninger og boliger er i dag nedslidte og utidssvarende og står derfor over for en gennemgribende renovering i form af en helhedsplan for hele området. Også her skal beboerne beslutte, om man ønsker at gennemføre en helhedsplan med en anlægssum på mere end 1 mia. kr. Som rådgivende ingeniør er vi, i samarbejde med DAB og Domus Arkitekter, med til at sikre, at de får et fyldestgørende beslutningsgrundlag.

 

Tema-aviserne der præsenterer de tre helhedsplaner for beboerne.