Wissenbergs afdeling for bygherrerådgivning har fået ny leder med arkitektbaggrund. Den nye afdelingsleder, Mads Stenbæk Jakobsen, kommer også til at indgå i Wissenbergs partnergruppe.

Efter mere end seks år som leder af Wissenbergs afdeling for bygherrerådgivning gav Iver Pedersen i februar stafetten videre til Mads Stenbæk Jakobsen. Mads er hentet til Wissenberg udefra og ansat med henblik på at skulle være manden, der tager over efter Iver. Iver fortsætter som projektchef i Wissenbergs bygherrerådgivningsafdeling.

 

>LÆS HELE HISTORIEN HER<<

 

– Det var oplagt at gribe muligheden for at iværksætte et glidende generationsskifte, da vi i december blev opmærksomme på, at Mads var parat til nye udfordringer, fortæller Iver.

– Vi kendte Mads fra tidligere samarbejder og håbede, at vores tværfagligt sammensatte bygherrerådgivningsafdeling kunne lokke Mads videre fra arkitektbranchen. Det lykkedes – og nu efter snart fire måneders samarbejde, er jeg fortsat sikker på, at Mads med sine personlige og faglige kvalifikationer er den rette til at videreføre og videreudvikle afdelingen.

Mads kommer fra arkitektbranchen og har senest været afdelingsleder for Årstiderne Arkitekter – Part of Sweco. Vi har bedt Mads om at sætte nogle ord på sin ambition for Wissenbergs bygherrerådgivningsafdeling.

– Min ambition for Wissenbergs bygherrerådgivningsafdeling, er først og fremmest, at vi skal blive ved med at stå på det brede fundament, vi har med de almene boliger og energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. Men vi skal blive bedre til at søge tættere på kunden i projekternes helt tidlige faser. Altså yde strategisk bygherrerådgivning i de indledende faser. Vi skal også i højere grad have miljø og bæredygtighed som væsentlige fokuspunkter.

Det almene byggeri er fundamentet

Det almene byggeri er der, Wissenberg har sin styrke, sin base og sin viden. Men det almene byggeri handler også om meget mere end mursten og installationer, forklarer Mads.

– Når vi arbejder med at skabe rammerne for hjem i almene boliger, fokuserer vi altid på det, der skal fylde dem ud. De mennesker, der skal bo og trives i boligerne, er vores succeskriterie. Derudover er en aktiv dialog med boligorganisationerne vigtig. Vi skal forstå og møde de almene organisationer i øjenhøjde og respektere og understøtte deres demokratiske processer og deres beboeres behov.

Mads forestiller sig dog også, at Wissenberg i højere grad tillige kan opdyrke andre markeder, for eksempel det private boligmarked. Og han påpeger, at der er andre offentlige markeder end de almene boliger; skoler og kulturinstitutioner for eksempel.

Tættere på bygherren

Mads’ skifte til bygherrerådgivning hos Wissenberg kommer af et ønske om – igen – at komme tættere på bygherren og højere op i værdikæden.
– Det, der interesserer mig, fortæller han, er de meget tidlige kundekontakter, den tætte rådgivning sammen med kunden, dér hvor man har direkte kontakt, kan præge, kondensere og konkretisere det, kunden siger og ønsker.

Mads forklarer:

– Det er min oplevelse, at den traditionelle ingeniørrådgiver eller arkitektrådgiver nu bliver skubbet lidt længere ned ad trappen. Tættere på entreprenøren og længere væk fra bygherren. Det er ikke længere arkitekten, bygherren ringer til, når han skal have noget bygget, men bygherrerådgiveren, fortæller Mads.

Mere strategisk bygherrerådgivning

Et af de områder Mads’ hjerte i særlig grad banker for, er det, man kan kalde strategisk bygherrerådgivning. Det er netop rådgivning i projektets helt tidlige, indledende fase, hvor man sammen med bygherren udvikler projektet – hjælper bygherren med at udvikle sin idé. Dette er også et område, Mads forventer, Wissenbergs bygherrerådgivningsafdeling vil gå mere ind i fremover.

– Jeg tror, at vi kan – og skal – blive bedre til at støtte vores bygherrer i de indledende faser.Det kan starte med en udvikler, der har en grund, men som endnu ikke ved, om der skal bygges et vandland eller et supermarked på grunden. Så laver man forskellige mulighedsstudier, hvor vi som bygherrerådgivere hjælper med at undersøge potentialet.

Mads flankeret af Iver Pedersen (tv.) og Lars Bendix Christensen (th.)

 

Bæredygtighed: Energirenoveringer flytter Danmark

Mads’ sidste fokuspunkt er bæredygtighed. Det er hans holdning, at hele rådgiverbranchen – Wissenberg inkluderet – skal blive endnu mere specialiserede, professionelle og evidensbaserede i arbejdet med bæredygtighed. Det er ikke nok at tale om bæredygtighed i overskrifter. Der skal være flere medarbejdere, der kan bæredygtighedscertificere byggerier, og som kan hjælpe bygherrerne med at konkretisere FN’s bæredygtighedsmål. Wissenberg er dog allerede godt på vej, mener Mads:

– Hos Wissenberg er vi gode til det, jeg mener, er det vigtigste bæredygtighedsinitiativ, nemlig energirenovering. Renovering og transformering af den eksisterende bygningsmasse er nøglen til, at vi i Danmark får omstillet os i en mere bæredygtig retning, forklarer Mads og fortsætter:

– Det, der har betydning, er den store, tunge, eksisterende bygningsmasse. Og det er dén, vi hos Wissenberg har fat i. Det er langt mere bæredygtigt at genanvende og energirenovere den eksisterende bygningsmasse end at bygge nyt.

 


”En god beslutning kræver et godt grundlag. Mit mål er altid at bringe vores kunder videre, men fra et sikkert fundament. Sammen finder vi helheden, åbner visionen og udvikler mulighederne”.

– Mads Stenbæk Jakobsen


 

Bygherrerådgivere med ingeniører

Som rådgivende ingeniørvirksomhed er Wissenberg karakteriseret ved at have en bygherrerådgivningsafdeling, der er relativ stor i forhold til virksomhedens samlede størrelse.

– Det er en stor fordel for Wissenberg, at vores bygherrerådgivningsafdeling ligger i samme lokaler og arbejder tæt sammen med vores ingeniørmæssige rådgivning. Vi lærer jo af hinanden, siger han og uddyber:

– Det er en stor styrke for bygherrerådgiveren at kunne gå op og spørge konstruktionsingeniøren om nogle udfordringer tidligt i et projekt, så han eller hun kan medtænke disse i sin rådgivning. Og det gælder også den anden vej. De projekterende ingeniører har gavn af at have erfarne bygherrerådgivere i huset.

Ifølge Mads er det lidt specielt, at mange af Wissenbergs bygherrerådgivere også fungerer som projektledere på projekteringsprojekter. I praksis er bygherrerådgivningsafdelingen en blanding af bygherrerådgivning og projektledelse. Og det giver rigtig god mening, mener Mads, for så får man erfaringerne fra projekterne med ind i det næste bygherrerådgivningsprojekt. Mads forklarer:

– Det er min oplevelse, at dem, der alene tilbyder bygherrerådgivning, ofte har en mere teoretisk tilgang, hvor vores bygherrerådgivere er praktikere og forstår at udnytte ingeniørernes kompetencer og viden. Hvis man ikke har siddet med en hel byggesag, hvor du har ledet et projektteam og styret tid og økonomi, så kommer man let til at mangle faglig respekt for fagingeniørne. Så bliver man siddende i helikopteren. Jeg håber og tror, at vi som bygherrerådgivere hos Wissenberg både er tættere på kunden, men også på faglighederne.