Statsminister Mette Frederiksen kunne forleden dag fortælle, at regeringen foreslår, at der afsættes 30 mia. kr. af Landsbyggefondens midler til grønne renoveringer i den almene boligsektor. De 30 mia. kr. skal udmøntes i perioden 2020-2026.

Hos Wissenberg synes vi naturligvis, at dette initiativ er særdeles positivt, og det glæder os særligt, at der er fokus på projekter, der skal gøre bygningsmassen mere bæredygtig. Set i et bæredygtighedsperspektiv er renoveringer af den eksisterende bygningsmasse – med fokus på at minimere bygningernes energiforbrug – nøglen til at flytte Danmark i en mere bæredygtig retning. Det er meget mere bæredygtigt at genanvende og energirenovere den eksisterende bygningsmasse end at bygge nyt.

Inden vi klapper alt for meget af Mette og hendes forslag, skal vi dog huske, at det er beboernes egne penge, og at det i sidste ende er beboerne og deres boligorganisationer, der bestemmer, hvilke renoveringsprojekter de ønsker at realisere. Vi håber, at politikerne anerkender beboerne for det ansvar, de er med til at tage for at flytte Danmark i en mere bæredygtig retning.

Vi ved, at der er nok at tage fat på, projekterne står i kø, og vi glæder os til, at de almene boligorganisationer og deres beboere tager fat på denne mulighed for at skabe ansvarlige, langtidsholdbare og bæredygtige løsninger, der også kan komme fremtidens beboere til gavn – og i et lidt større klimaperspektiv; vores børn og børnebørn.