Wissenberg har fået sin første certificerede miljørådgiver. Det er Helene Gaarn fra vores konstruktionsafdeling. Som certificeret miljørådgiver er Helene nu godt klædt på til at navigere i reglerne om sikkerhed, sundhed, affald og miljø i forbindelse med miljøsanering ved nedrivnings- og renoveringsprojekter.

”Mine spidskompetencer er projektering og planlægning af nedrivnings- og saneringsprojekter”, fortæller Helene og fortsætter: ”Min opgave er at sikre, at alle vores opgaver bliver udført i henhold til gældende lovgivning for miljø, arbejdsmiljø og affaldshåndtering, hvad enten det gælder miljøundersøgelser og analyser, arbejdsmiljøregler vedrørende miljøproblematiske stoffer eller regler vedrørende affaldshåndtering og krav til sortering.”

Stort tillykke til Helene!