Wissenberg indfører bæredygtighedsscreening på alle nye projekter

Med indgangen i det nye år indfører Wissenberg, at der gennemføres en bæredygtighedsscreening af alle nye projekter. Formålet med bæredygtighedsscreeningen er at skabe et overblik over mulighederne for bæredygtige indsatser og forbedringer på et givent projekt.

I screeningen vurderes projektets nuværende form og dets bæredygtighedspotentiale inden for i alt 16 emner. Emnerne er indordnet i kategorierne Materialer og kvalitet (blå), Drift (lilla), Proceshåndtering (grøn), Cirkulært byggeri (lyseblå) og Områdets kvalitet (gul). Emnerne udspringer af Wissenbergs fire indsatsområder for bæredygtighed, som vi introducerede i 2022, og som er en af måderne, vi konkret fastholder som en rød tråd i alle vores projekter.

De 16 emner

For hver af de 16 emner vurderes bæredygtighedspotentialet på det konkrete projekt i forhold til:

  1. Emnets potentiale
  2. Emnets relevans
  3. Projektets styrbarhed ift. at fremme emnets potentiale

Visuelt præsenteres analysen således, at den mørke farve repræsenterer status quo og den lyse farve potentialet for forbedring af bæredygtigheden.

Leder af Wissenbergs afdeling for Klimatilpasning og Bæredygtighed, Mikas S. Christiansen, fortæller: ”Vi har valgt at gennemføre en bæredygtighedsscreening af alle vores projekter og tilbudssager, fordi vores erfaring er, at et tidligt fokus på bæredygtighed gør, at vi kan påvirke de projekter, vi arbejder med, mest muligt i forhold til øget bæredygtighed. Bæredygtighedsscreeningen gør også, at vores forslag til at fremme bæredygtigheden på et projekt bliver mere kvalificeret og målrettet til det aktuelle projekt”.

Screeningen munder sædvanligvis ud i en række anbefalinger til, hvordan projektets bæredygtighed kan øges. På et projekt for Frederiksberg Forsyning lød anbefalingerne eksempelvis:

  • Bygnings- og materialepas – Lav materialepas for nye bygningsdele
  • Reduceret energiforbrug – Gennemfør en energiscreening
  • Bæredygtig byggeplads – Minimer byggepladsens miljøpåvirkning
  • Design for adskillelse – Undersøg adskillelsespotentialer for nye bygningsdele
  • Bæredygtighedsrådgivning og -ledelse – Indfør bæredygtighedsledelse