Vi vandt Center for Specialundervisning for Voksne

Det er med begejstring, vi kan fortælle, at Wissenberg i samarbejde med ERIK Arkitekter som totalrådgiver og ZoffmannHolm Landskabsarkitekter, har vundet opgaven med at etablere nye faciliteter til Københavns Kommunes Center for Specialundervisning for Voksne med underafdelingerne Voksen Specialundervisning og Særligt Tilrettelagt Undervisning. Voksen Specialundervisning skal flytte til ejendommen Ryparken 81 og Særligt Tilrettelagt Undervisning flytter ind i den gamle skole på Frankrigsgade 4. Der er tale om ombygning af to helt forskellige bygninger, den ene er fra 1958, den anden fra 1878. Da det er undervisningslokaler til personer med forskellige former for funktionsnedsættelse og unge med særlige behov, vægter de pædagogiske overvejelser og tilgængelighedsaspekter særdeles tungt i udarbejdelsen af projektet. To spændende og udfordrende ombygninger, som vi glæder os til at komme i gang med.