Wissenberg søger en erfaren og kompetent byggeleder med minimum 8-10 års erfaring med byggeledelse, gerne fra entreprenørbranchen.

Du bliver ansvarlig for at lede spændende byggeprojekter på 20-500 mio. kr.

Hos Wissenberg bliver du en del af en virksomhed, der dyrker byggeledelse som et selvstændigt område.

Du skal trives med et varierende arbejdsmiljø, hvor du praktiserer frihed under ansvar og har lyst til at gøre en forskel.

Vi passer godt på vores folk, og vi sørger for, at vores byggeledere løbende bliver (efter)uddannet inden for økonomistyring, arbejdsmiljø, jura og forhandlingsteknik.

De typiske projekter

Som erfaren byggeleder ser du det som en spændende udfordring at komme til at stå i spidsen for gennemførelse af store byggeprojekter på 20-500 mio. kr., udbudt i hoved-, stor- eller fagentrepriser.

Bygherrens og projektets mand/kvinde på byggepladsen

I funktionen som byggeleder er du bygherrens og projektets repræsentant og forlængede arm på byggepladsen og har således det overordnede ansvar for, at byggeriet bliver en succes fra start til slut; både hvad angår overholdelse af tidsterminer, økonomi og ikke mindst kvaliteten af det udførte arbejde.

Du er aktiv deltager i
  • Bedømmelse af de indkomne tilbud
  • Indstilling til bygherren
  • Kontrahering med entreprenørerne
  • Opstilling af byggeregnskab og økonomirapportering
  • Opbygning og styring af rådgiverteamet på pladsen
  • Planlægning og fordeling af opgaverne mellem entrepriseledere, fagtilsyn, beboerkoordinator, drift m.m.
En person med pondus og robusthed

Du leder byggepladsen og byggesagen i samarbejde med projektorganisationen og er således ansvarlig for både entrepriseledere, fagtilsyn og entreprenører. Som overordnet ansvarlig for entrepriseaftaler er det dig, der styrer og sikrer, at samarbejdet med entreprenørerne fungerer, at alle kommunikerer ordentligt, og at stemningen på byggepladsen er god.

Det er også dig, der står for planlægningen, styringen og opfølgningen på sagen samt for kontakten til myndighederne, ligesom du har ansvaret for den økonomiske opfølgning og rapportering på byggesagen. Du har en pragmatisk og løsningsorienteret tilgang, som sikrer kvalitet, tryghed og overblik gennem hele sagsforløbet.

Kommunikativ koordinator

Overblik, gennemslagskraft og empati er vigtige personlige egenskaber, samtidig med, at du er ansvarsbevidst og løsningsorienteret og derfor god til at arbejde på tværs af faggrupper. Du skal trives i rollen som byggeleder, hvor du bidrager med din brede, faglige viden og gerne lærer fra dig.

Da du vil få en stor kontaktflade til både bygherrer, myndigheder samt interne og eksterne samarbejdspartnere, er det vigtigt, at du er i stand til at kommunikere og begå dig på alle niveauer.

Uddannelse

Du er uddannet bygningsingeniør, bygningskonstruktør eller har anden relevant baggrund.

Erhvervserfaring

Du har minimum 8 års erfaring i feltet og kan dokumentere erfaring med ledelse af større projekter og har et bredt kendskab til projekternes faser og udfordringer, så du har mulighed for at fremstå som en god sparringspartner for bygherre, projektledelse, entrepriseledere og andre interessenter.

Sprogkundskaber/IT

Du behersker dansk i skrift og tale og kan begå dig på engelsk. Derudover forventes det, at du er vant til at arbejde med IT.

Løn

Du tilbydes en lønpakke, der modsvarer dine kvalifikationer.

Arbejdssted

Fortrinsvis i Københavnsområdet. Vores kontor ligger i Københavns nordvestkvarter.

En virksomhed med værdier

Wissenberg tilbyder et engageret og positivt arbejdsmiljø, hvor vi midt i en travl hverdag gør alt for at fastholde medarbejdertrivslen. Vi kalder os selv for Wissenberg-familien, og det er et udtryk for, at vi har et stærkt socialt fokus, og at vi plejer den kultur, der har gjort virksomheden til det, den er i dag.

I Wissenberg har vi mange af de fordele, en stor virksomhed kan tilbyde, og samtidig tilbyder vi en nærhed og et personligt engagement i den enkelte medarbejder.

ANSØGNING:

Du ansøger stillingen ved at fremsende din ansøgning og CV pr. e-mail, mærket “bygl-2021”, til jot@executivepartner.dk.

Du kan få yderligere oplysninger om denne spændende stilling ved at kontakte Jens Otto Tram, Executive Partner på tlf. 51 51 74 82 eller Jesper Schat-Holm, Wissenberg, på tlf. 27 25 34 61.

Alle henvendelser behandles fortroligt.