Regionskommune Bornholm ønsker at samle sine medarbejdere på færre matrikler, da rådhusfunktionerne i dag ligger fordelt på flere lokationer spredt over hele øen. Samlingen skal dels ske ved om- og udbygning af nogle af de eksisterende lokationer, og dels ved at etablere et helt nyt rådhus i Knudsker lidt udenfor Rønne. Rådhuset i Knudsker etableres ved at ombygge en tidligere skole og føje en ny bygning til.

Tidlig strategisk rådgivning

Opgaven med at samle og omstrukturere Bornholms regionskommune blev udbudt i februar 2021 og vundet af et team bestående af Urland, Dannemand Frost arkitekter, BRUDIG og Wissenberg. Den er et eksempel på tidlig strategisk bygherrerådgivning, som Wissenbergs bygherrerådgivningsafdeling også udfører.

Mads S. Jakobsen, leder af Wissenbergs afdeling for bygherrerådgivning, fortæller: ”Tidlig strategisk bygherrerådgivning er et af vores indsatsområder. Vi har samlet en række stærke kompetencer og redskaber, der kan hjælpe bygherren gennem de indledende faser, hvor succeskriterier og vision skal fastsættes. Vi bistår eksempelvis med at afstemme forventningerne omkring økonomi, tid og kvalitet i de helt tidligere faser, hvor effekten af beslutninger har stor effekt for projektets retning.”

To opgaver

Opgaven med rådhuset på Bornholm bestod af to dele:

  1. Udarbejdelse af en samlet plan for fordeling af medarbejdere på de berørte matrikler inkl., hvad det kræver bygningsmæssigt og planmæssigt.
  2. Udarbejdelse af et projekt for samling af medarbejdere i et nyt rådhus i Knudsker, der skal munde ud i et teknisk grundlag for et EU-udbud af opgaven med at færdigtegne, projektere og varetage bygherrerådgivning i forbindelse med anlægget af rådhuset.
Ny fordeling af funktioner
Teamets arbejde

Urland, der var totalrådgiver på opgaven, forestod – i samarbejde med Smith Innovation – de omfattende brugerprocesser, der skulle gennemføres. Dannemand Frost Architects disponerede kvadratmeter og funktioner, og skitserede rum og bygninger. Brudig omsatte det hele til dynamiske 3D-modeller, som brugerne kunne tilpasse og ”stemme” om. Wissenbergs opgave var at udføre økonomiske beregninger på projektet, dels på anlægsøkonomien og dels på en fremtidig driftsøkonomi.

Et hurtigt projektforløb

De to delopgaver blev løst på mindre end tre måneder, og den 26. maj 2021, kunne teamet aflevere en omfattende analyse inklusiv et forslag til den fremtidige lokationsmæssige fordeling af medarbejdere i Bornholms regionskommune, og et dispositionsforslag til det nye rådhus i Knudsker.

Den 24. juni blev planen godkendt i kommunalbestyrelsen.

Forslag til nyt rådhus i Knudsker