Bygherre

3B

Rådgivningsrolle

Ingeniørrådgiver

Årstal

2015 - 2019

Entreprisesum

450 mio. kr.

Areal

70.600 m²

Arkitekt

Tegnestuen Vandkunsten

Gennemførsel af helhedsplan for 899 boliger i Herlev.

Hjorte­gården består af 550 boliger i blokke samt 349 boliger i rækkehuse.  Bebyggelsen der er opført i 1976, fremstod nedslidt og havde sociale udfordringer med beboere, der var utrygge ved at færdes ude om aftenen.

Helhedsplanens mål var – ud over at fremtidssikre bebyggelsen – og give den et generelt løft.

Renoveringsarbejderne omfattede udskiftning af tage inkl. asbestsanering ved nedtagning af eksisterende tagplader, efterisolering af gavle, udskiftning af altanværn, etablering af ventilation med varmegenvinding samt badeværelsesrenovering inkl. udskiftning af brugsvands- og elinstallationer. I forbindelse med badeværelser er der udført skimmelsanering.

Der blev lagt vægt på, at beboerne skulle have mu­lighed for at vælge mellem forskellige løsninger med hensyn til altaner m.m. Derudover blev der ar­bejdet med at skabe differentierede uderum, som skal medvirke til, at beboerne føler et tilhørsfor­hold til netop deres opgang.

Derudover ønskede bygherren et generelt løft af bebyggelsen, hvorfor Wissenberg sammen med tegnestuen Vandkun­sten udarbejdede en ”grøn strategi” for hele området.

Projektet gennemførtes i tre storentrepriser og arbejderne blev gennemført uden genhusning.

Tidlig inddragelse

Projektet er planlagt i forhold til tidlig inddragelse af entreprenør i en partneringslignende konstellation. Forud for udbud af dispositionsforslaget foregik der en intens forhåndsdialog med hovedentreprenørerne. Efterfølgende har totalrådgiverteamet og den vindende entreprenør færdigprojekteret projektet i et fælles projektkontor på byggepladsen.

Galleri

Medarbejder

Iver Pedersen

Partner

Mobil: +45 27 25 34 59