Bondebyen

Renovering af bevaringsværdige landsbyhuse i hjertet af Lyngby Bondeby.

Bondebyen består af ni bevaringsværdige bygninger som indeholder i alt 27 lejemål. De ligger i det centrale Kongens Lyngby nord for København og er blevet betegnet som Københavnsegnens bedst bevarede landsby. Flere af husene er fra 1890’er og nogle er opført på fundamenter af syldsten.

Baggrund for projektet

I 2015 udarbejdede Rubow Arkitekter og Dominia A/S en tilstandsrapport for Bondebyen. Rapporten viste, at der er et større renoveringsbehov i Bondebyen, da særligt facaderne fremstod nedslidte; dels på grund af forkert vedligehold, men også på grund af fugt fra jorden. Selvom husene tidligere er blevet renoveret, var de i en stand, så de ikke levede op til den standart man kan forvente af en bolig i dag. Der var mange kuldebroer i husene, problemer med indeklimaet og med skimmelsvamp. Badeværelserne var utidssvarende og levede ikke op til nutidens tekniske krav for vådrum.

På et ekstraordinært afdelingsmøde den 19. november 2020 godkendte beboerne en helhedsplan for renovering af afdelingen.

Projekt information

Bygherre

Lyngby almennyttige Boligselskab v/ DAB

Beliggenhed

Kongens Lyngby

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Årstal

2017 - Ikke afsluttet

Entreprisesum

Ca. 31 mio. kr. inkl. moms

Areal

Ca. 2000 m²

Mads Stenbæk Jakobsen

Afdelingsleder, partner

Mobil: +45 20 15 56 77

Bæredygtighed

Energioptimering og bedre indeklima

Egentlig er det mest bæredygtige ved husene i Bondebyen, at de har holdt så mange år. For de fleste af dem, er det mere end 100 år. Jo længere tid en bygning tjener sit formål, desto mere bæredygtig vil den være. Derfor har helhedsplanen for Bondehusene også fokus på, at de kan bevares som sunde, attraktive boliger i mange år fremover.

Dette forudsætter dog, at også driften af husene ikke lægger et unødigt beslag på ressourcer. Ny isolering af ydervægge og renovering af døre og vinduer vil betyde et væsentligt mindre varmetab fra boligerne.

Endelig er der også det menneskelige aspekt. Bæredygtighed er også, at boligen er egnet som bolig på lang sigt. Tidligere har der være problemer med fugt, kuldnedfald og skimmel i boligerne. Disse problemer søges nu løst med gennemførelsen af helhedsplanen.

Hovedentreprisen

Renoveringsopgaven, der bliver udført i hovedentreprise af Rasmus Friis A/S blev påbegyndt i august 2022 og forventes af være afsluttet i oktober 2023.

Først etape Nord, så etape Syd

Renoveringsprocessen er opdelt i to etaper: En ”Etape Nord” og en ”Etape Syd”, hvor Etape Nord er de tre bygninger på Peter Lunds Vej, og Etape Syd er de seks bygninger på Lyngby Kirkestræde.

Udføres med genhusning

Omfanget af renoveringen betyder, at der er behov for midlertidig genhusning af alle beboerne under renoveringen. Det er ikke praktisk muligt at blive boende, mens for eksempel badeværelser renoveres, og de indvendige vægge efterisoleres. Der er tilknyttet en genhusningskonsulent til sagen, som skal hjælpe med at få genhusningen til at gå glat. Beboerne bliver genhuset i en af Lyngby Almennyttige Boligselskabs øvrige afdelinger i kommunen.

Økonomi

Det samlede anlægsbudget opgjort til 31.188.747 kr. inkl. moms, hvoraf de samlede håndværkerudgiver udgør 24.632.638 kr. inkl. moms, fordelt på arbejder for 16.417.619 kr.

Helhedsplanens indhold

Helhedsplanen omfatter en række udvendige og indvendig arbejder.

De udvendige arbejder er:

  • Fugtsikring af ydervægge mod opstigende fugt fra jorden.
  • Renovering og overfladebehandling af sokler, facader og gavle.
  • Vinduer udskiftes, og døre istandsættes og gøres tætte.
  • Mindre reparationsarbejder udføres på tag, udhuse, trapper mv.

De indvendige arbejder er:

  • Den eksisterende indvendige efterisolering fjernes og udskiftes med en ny, mere indeklimavenlig efterisolering.
  • Badeværelser renoveres med nye fliser, ny sanitet, armaturer mv. Samtidig får badeværelserne en tidssvarende vådrumssikring.
  • Udskiftning af eksisterende gaskedler til fjernvarmeunits og tilpasning af varmesystem.
  • Tilpasning og genmontage af køkken.
  • Berørte rum og overflader istandsættes.