Bygherre

VA 4 Syd, VA 4 Nord, Albertslund Boligforening afdeling 3702 Syd v./ Bo-Vest

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Årstal

2012 - Ikke afsluttet

Entreprisesum

1,5 mia. kr.

Areal

100.000 m²

Arkitekt

Tegnestuen Vandkunsten

Renovering af 1005 gårdhuse med en høj grad af brugerinddragelse.

Gennemførelse af helhedsplan (storskalarenovering) for 1005 gårdhuse i Albertslund Syd. Gårdhusene (1963-1969) er opført meget billigt med brug af en eksperimentel og industriel byggeteknik. Boligerne i området og den bymæssige kontekst er en internationalt værdsat ikon-bebyggelse. Renoveringen viderefører den industrielle byggeskik, men i en nutidig fortolkning, som dels indeholder flere muligheder for individuel tilpasning af boligerne, og dels sigter mod genbrug af materialer.

For at sikre det bedste vurderingsgrundlag ved udvælgelsen af den rigtige renoveringsmodel er projektet indledt med renovering af seks prøvehuse. Disse har været omdrejningspunkt for bl.a. beboerdialog, bæredygtighedsstrategi, forsøg med forskellige tekniske (reduce, reuse, recycle), energibesparende foranstaltninger, totaløkonomiske vurderinger og arkitektoniske løsninger.

Renoveringen omfatter bl.a. klimaskærm, herunder udskiftning af lette havefacader samt udskiftning af vinduer og døre, etablering af nyt terrændæk og balanceret ventilation med varmegevindig, udskiftning af varmeanlæg, brugsvands- og el-installationer, ny indretning af boligerne samt omlægning af fjernevarme- og brugsvandsforsyning i terræn.

Beboerinddragelse

Der har igennem hele processen været en løbende beboerinddragelse. Ved opstart blev der afholdt beboermøder for hele bebyggelsen, i forbindelse med prøvehusene blev der holdt  benhusarrangementer og udarbejdet spørgeskema for, at få beboernes input, og endelige har der for hver boligafdeling været forskellige beboerinddragelsesprocesser, bl.a. fokusgrupper. I forbindelse med fuldskalarenoveringen er der udviklet et digitalt tilvalgskatalog.

Fotos: Tegnestuen Vandkunsten

Galleri

Medarbejder

Lars Bendix Christensen

Adm. direktør, partner

Mobil: +45 27 25 34 64