Nyt forretningsben: Miljøundersøgelser og ressourcekortlægning

Fremover tilbyder vi miljøundersøgelser som en særskilt ydelse, ligesom vi i stigende grad vil have en gruppe medarbejdere, der primært har dette som deres arbejdsområde. Vi kan nu levere hele pakken inden for miljøundersøgelser: Prøvetagning, analyse og afrapportering som én samlet ydelse. En af fordelene med denne samlede pakke er en hurtigere responstid, især hvis der opstår behov for supplerende undersøgelser.

Når man undersøger bygningsdele for miljøfarlige stoffer, så er det i dag helt oplagt også at vurdere deres potentiale for genanvendelse. Vi kobler derfor i stigende grad miljøundersøgelserne til den ressourcekortlægning, vi foretager, når vi vurderer, om byggematerialerne kan genanvendes. Det er i øvrigt en disciplin, vi igennem længere tid har dyrket under titlen ”Cirkulært slår lineært”. Læs eventuelt vores ”betonkatalog” fra Taastrupgaard her: wissenberg.dk/baeredygtig-transformation/

En anden – og måske vigtigere – fordel er, at vi allerede nu er klar til de krav, vi forventeligt bliver mødt med i forhold til ressourcekortlægning og ressourcekoordinering. Det er på alle måder en naturlig udvikling, som vi gerne vil understøtte. Så tidligt som i 2014 udarbejdede vi et paradigme for selektiv nedrivning i forbindelse med de store helhedsplaner i Albertslund Syd.

Vi har prøvet vores værktøjer af på en række af vores sager og er nu klar til at tilbyde det til markedet. Så hvis du vil have udført en miljøscreening, en miljøundersøgelse eller foretaget en ressourcekortlægning, så tag fat i Claus Sulbæk på 27 25 34 91 eller cs@wissenberg.dk