Midt i en udfordrende tid bringer vi her opdateringer fra projekthold, byggepladser og livets gang i Wissenberg. Der er overraskende god gang i projekterne selvom vi har sendt så mange som muligt hjem med computeren under armen og telefonen i lommen. Du kan læse om de tiltag vi har indført i forbindelse med Coronasituationen her.

 

 

Fredag den 24. april
Der nedrives og sprittes i Taastrupgaard

Nedrivningen af Taastrupgaard fortsætter på fuld kraft trods Covid-19. Blok 52 og 62 er sandblæst og demonteringen af facadelementer på blok 52 er udført. Nedrivningen af garageanlægget ud for blok 52 er også udført, og i denne uge er den fysiske nedrivning af blok 52 påbegyndt. Alt imens sandblæses de resterende bygninger og klargøres til nedrivning. Der arbejdes efter myndighedernes retningslinjer. Søndergaard A/S, der står for nedrivningen, har indført daglig rengøring af skure og adskilt arbejderne.

 

Onsdag den 22. april
En ansvarlig hovedentreprenør; botilbud på Bank Mikkelsens Vej

  Opførelsen af de sidste 3 boenheder (72 plejeboliger og fællesarealer) i etape 2 fortsætter for uformindsket styrke. Der har endnu ikke været forsinkelser eller leveranceproblemer på pladsen. Einar Kornerup, der er hovedentreprenør, har handlet ansvarlig og medvirket til en god dialog og implementering af forholdsregler på byggepladsen. De ugentlige sikkerhedsmøder afholdes nu i det fri, hvor der koordineres fag for fag. Der holdes forskudte pauser og der er særlig fokus på rengøring og afspritning. Da størrelsen på bygningerne er ca. 7.500m2 kan aktiviteterne spredes ud, så der kan holdes den fornødne afstand mellem håndværkerne.

 

Mandag den 20. april.

 Vi har opdateret vores information om Wissenbergs aktiviteter efter påsken. Læs mere her.

 

Fredag den 3. april.

 Vi har opdateret vores information om Wissenbergs aktiviteter henover påsken. Læs mere her.

 

Fredag den 27. marts.
 Deler arbejdet: Status på VVS- og Energiafdelingen

Hvordan går det i selve Wissenbergs afdelinger? Afdelingsleder for Wissenbergs VVS- og Energiafdeling, Vivian Johman, fortæller om hendes afdeling: ”Det kører ganske godt. Faktisk bedre end frygtet. Mine kolleger er gode til at dele opgaverne, så alle har noget at lave. Vi har lige afholdt afdelingsmøde via Skype, og jeg tror, der var det største fremmøde nogensinde”. Vivian fortæller også, at det er ret blandet om folk arbejder på kontoret eller hjemme. Nogle kommer ind på kontoret et par dage om ugen, og arbejder så hjemme de resterende dage. Andre arbejder hjemme det meste af tiden.

 

Torsdag den 26. marts
  Byggepladsen fortsætter: Status på Hafniakollegiet

Byggeriet af 140 ungdomsboliger for Samvirkende Boligselskaber (administreret af KAB) i Valby Idrætspark fortsætter alle aktiviteter, omend med nedsat bemanding. Totalentreprenøren Dansk Boligbyg A/S udviser stor ansvarlighed i forhold til at værne egne og underleverandørers ansatte mod smitte. Som bygherrerådgiver og arbejdsmiljøkoordinator modtager vi flere gange ugentligt opdateringer fra entreprenøren med oplysninger om aktiviteter til forebyggelse af smittespredning og bemanding i de enkelte afsnit af byggepladsen. Sikkerhedsarbejdet opretholdes, men mødeaktiviteter er begrænset til et minimum. Der kan forekomme ændringer i leverancer, som skal håndteres løbende. Der er dagligt tæt dialog mellem entreprenøren, bygherren og bygherrerådgiverteamet hos Wissenberg.

 

Tírsdag den 24. marts:
  Afklaring af aftaleforhold: Status på KAB-huset

Wissenberg er bygherrerådgiver på opførelsen af KAB’s nye domicil ved Enghavevej i København. Projektet forsætter fremad på fuld kraft, og der er ikke nogen forsinkelse. Men det forbereder man sig på, at der kommer. Nanna Nielsen, der er bygherrerådgiver på projektet fortæller: ”Vi forventer, at der på et tidspunkt vil mangle håndværkere på byggepladsen og at der vil være leverancer der er forsinkede. Derfor har vi brugt en hel del tid på at afklare aftalerne med bygherre og totalentreprenøren i forhold til eventuelle kommende forsinkelser og hvordan vi skal håndtere disse. Vi har så at sige kridtet banen op i forhold til det der – måske – kommer til at ske”. Som bygherrerådgiver har Nanna nærmest daglig kontakt til entreprenøren, men man undgår så vidt muligt møder. Hvis man mødes, foregår det udendørs på byggepladsen.

 

Mandag den 23. marts:
  Ikke påvirket: Status på Albertslund Syd, Afdeling VA4 Syd og Nord

I Vridsløselille Andelsboligforenings to boligafdelinger 4 Syd og 4 Nord i Albertslund skal 503 gårdhuse omdannes til moderne boliger. Status er, at der endnu ikke er nogen forstyrrelser i projektet. Man følger stadig tidsplanen. Jørgen Madsen, der er byggeleder på sagen fortæller: ”Vi er så heldige, hvis man kan sige det, at vi er i en ret tidlig fase af projektet. Lige nu er det primært nedrivning og jordarbejder der udføres. Der er derfor endnu ikke fx tømrere, snedkere og murere på byggepladsen”.

Bygningsmassen i de to boligafdelinger består af boliger på en enkelt etage fordelt over et stort område. Jørgen kan derfor fortælle, at der ikke er problemer med at holde afstand. Lige som man har et meget stort spiselokale, hvor de 15 mand der er på pladsen i øjeblikket nemt kan holde afstand til hinanden.

Det er dog ikke alt, der går helt som planlagt. Jørgen har også været byggeleder på et andet renoveringsprojekt i området, nemlig Albertslund Syd – Gårdhusene, som blev afleveret sidste år efter flere års gennemgribende renovering. Her har man været nødt til at udskyde 1-årsgennemgangen på ubestemt tid på grund af corona.

 

Fredag den 21. marts:
  Kun udendørs arbejder: Status på Højbjerg Vænge

Martin Leon Svendsen, der er byggeleder på projektet Højbjerg Vænge i Herlev, der angår renovering af 525 lejligheder, fortæller som situationen der: ”I byggeledelsen kører vi med toholdsskift. Det er for at vi kan dække for hinanden, hvis nogen af os skulle blive syge. Vi laver i øjeblikket kun udvendige arbejder og undgår helt beboerkontakt. Det betyder desværre, at der er nogle mangeludbedringer inde i lejlighederne, som vi har måtte udsætte”. På byggepladsen ved Højbjerg Vænge er politikken nu, at man ikke holder større møder, maksimalt 4 personer af gangen. Man bruger så vidt muligt i stedet telefon til at kommunikere med hinanden. Der holdes også pauser på skift, så der ikke kommer for mange personer i mandskabsvognene på en gang. Bundlinjen lyder dog, at projektets fremdrift som sådan – endnu ikke – er påvirket af corona.

 

Torsdag den 20. marts:
  En enkelt leverance forsinket: Status på Skoleparken 1

Projektet med Skoleparken 1 omfatter nedrenovering samt genopførelse af 241 boliger, herunder 52 tilgængelighedsboliger samt nyopførelse af 27 almene boliger og et fælleshus. Der er som sådan ingen ændringer i projektet. Bemandingen på projektet er i øjeblikket den samme som hidtil. ”Der er fuldt besat med håndværkere, så lige nu følger vi den generelle plan for projektet”, fortæller Simon Larsen, der er byggeleder på projektet, men tilføjer, ”der er dog en udfordring med en enkelt leverandør, som er 14 dage forsinket med sin leverance på grund af sygdom/karantæne i produktionen”.