VVS og Energi

VVS og Energi

Det er for mennesker

Når vi skal renovere rør og installationer, så kommer bygningerne til at opleves anderledes, end de var før. Vi tænker meget på dén, der skal bruge bygningen, når projektet er færdigt. Når man arbejder med indeklima og placering af installationer, må det nødvendigvis være sådan. Men et rør bliver aldrig populært i sig selv. Uanset hvor meget man kan forbedre indeklimaet. Derfor inddrager vi gerne brugeren under hele forløbet. Og vi er gode til det.

Det rør på sig

VVS-installationer, energibesparelser og indeklima har rigtig meget med hinanden at gøre. Og fællesskabet bliver tættere og tættere, som årene går. Vores opgave er derfor at tænke i helheder. Og når det kommer til at tænke i hele løsninger, så er vi de førende.

En kort en lang

Nogle af vores projekter er korte, andre kan tage meget lang tid. Vi fordeler altid projekterne, så den enkelte medarbejder ikke kun sidder med hovedet i det samme projekt i årevis. At få kontinuitet, faglig forankring og den enkeltes medarbejders udvikling til at gå op i en højere enhed er en øvelse, vi konstant gør os. Sådan er det sikkert mange steder, men hos os gør vi en dyd ud af at sige det højt.