Totaløkonomi

En byggeproces er præget af en lang række valgmuligheder, og der skal træffes de rigtige valg, hvis den gode totaløkonomi skal sikres. Men der er mange veje til en god totaløkonomi og sjældent én sandhed. Derfor er det vigtigt, at vores bygherre føres sikkert gennem processen. Vi undersøger totaløkonomien fra forskellige vinkler og præsenterer overskuelige beslutningsveje for bygherren.

Totaløkonomiske vurderinger er ikke kun en skrivebordsøvelse. I renoveringssager giver driftspersonalet uvurderlig indsigt i bygningernes liv, og de kan ofte kvalificere erfaringstal og analyser, så der kan sikres lave driftsudgifter igennem et lavt vedligeholdelsesbehov, lange udskiftningsintervaller og let tilgængelige installationer.