Strategisk bygherrerådgivning

Langsigtede bæredygtige løsninger skal grundlægges tidligt

Strategisk bygherrerådgivning er den indledende rammesætning, hvor en projektidé konkretiseres, og hvor der rådgives om mulige veje for en realisering. Ofte vil ideen være formuleret som ønsker eller be­hov, og det er vores vigtigste opgave, at medvirke til at omsætte og konkretisere idéerne ud fra analyser og faglige kompetencer.

Vi er bygherrens tillidsmand og faste støtte, i ud­viklingen af helhedsorienterede, langtidsholdbare løsninger. Vi udfordrer rammerne, men altid i en dialogbaseret proces med bygherren. Sammen finder vi helheden, åbner visionen og udvikler mu­lighederne.

Vi kan bistå fra den første bearbejdning af bygher­rens idé, dvs. de tanker, forventninger og behov bygherren har med henblik på en beslutning om opgavens realisering. Vi kan sammenfatte bygher­rens krav og ønsker til byggeriets projektering og udførelse.

Bæredygtig strategisk bygherrerådgivning

Vores rådgivning giver størst værdi, før de vigtigste beslutninger træffes. Vi søger altid at påvirke vores bygherre til at vælge bæredygtige løsninger allerede fra den indledende rådgivning og de tidligste projektfaser. Som særlige kompetencer tilbyder vi bære­dygtighedsledelse, herunder udarbejdelse af bæredygtighedsstrategi, der kan sikre at de bæredygtige versioner bliver rammesættende for hele byggeriet.