Procesfacilitering

Wissenberg tilbyder procesfacilitering og samarbejdsoptimering som en særskilt ydelse, både til byggebranchen og andre brancher.

Wissenberg har etableret et særligt team af erfarne rådgivere, der kan bistå i forhold til procesfacilitering, herunder samarbejdsoptimering, ledelsessparring, brugerinddragelse samt konflikt- og stresshåndtering.

Vores viden og erfaring er naturligvis relateret til byggeprojekter, men vi oplever, at mekanismerne i stor udstrækning er de samme inden for andre områder og brancher, hvor der arbejdes i projektorganisationer med store krav til, at teamet fungerer optimalt. Derfor tilbyder vi bistand til alle brancher, der måtte have brug for procesfacilitering, samarbejdsoptimering og trivsel.

Procesfacilitering handler om at gøre en proces lettere og mere gennemsigtig for hermed at skabe mening og værdi for projektet og den enkelte deltager. Målet er at styrke både den enkelte og teamet til at tage ejerskab til opgaven for at fremme dynamikken i processen og i de personlige relationer.

VORES TILGANG

Det drejer sig om at klæde den enkelte og teamet på til opgaven. I det gode projektarbejde potentierer man hinandens styrker. Det handler om at spille hinanden gode – og det vil vi gerne medvirke til.