Kvalitets- og miljøstyring

Kvalitets- og miljøstyring er en fortløbende og integreret del af ethvert projekt.

Wissenberg kvalitetssikrer systematisk alle rådgivningsydelser. Firmaets KS-håndbog er opbygget som et integreret kvalitets- og miljøstyringssystem i overensstemmelse med kravene i DS/EN ISO 9001 og i henhold til kravene om miljørigtig projektering.

Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre kvaliteten af vores projekter. Vores kvalitets- og miljøsikringssystem evalueres jævnligt, således at systemet til stadighed er ajourført med erfaringer fra egne og andres projekter, almen teknisk fælleseje, faglig efteruddannelse mv.

Det samlede projektmateriale granskes såvel fagligt af det enkelte fag som tværfagligt i samarbejde med interne og eksterne fag i den enkelte sag. Vi lægger vægt på, at granskningen foretages af erfarne medarbejdere, som ikke er tilknyttet projektet, og at granskningen udføres med blik for helheder, detaljer, risikobehæftede bygningsdele og bygbarhed samt arbejdsmiljø.

Wissenberg har endvidere udviklet et værktøj for risikostyring (risk-management), som i samarbejde med kunden kan anvendes på såvel bygherrerådgivningsopgaver som større byggesager.