Klimatilpasning og Bæredygtighed

Klimatilpasning og Bæredygtighed

Wissenbergs afdeling for klimatilpasning og bæredygtighed har en bred tilgang til bæredygtighed. Det vil sige, når vi går ind i et projekt, så ser vi på projektets bæredygtighed som en helhed. Det kan handle om et ansvarligt ressourceforbrug, energioptimering, om genanvendelse af materialer, men også om at byggeriet er økonomisk og socialt bæredygtigt. Vi hjælper med at tænke bæredygtighed ind i alle byggeriets faser.

Klimatilpasning

Klimatilpasning er at tilpasse bygninger og områder til fremtidens større mængder regn. Vi tager udgangspunkt i det nære – i den lille skala. Det vil sige på bygningsniveau og i byrummet, der ligger omkring bygningen. Men vi rådgiver også om klimatilpasningsløsninger i en større skala. Det kan for eksempel være bydele eller i forbindelse med helhedsplaner for større boligområder. Her er opgaven at se på bebyggelserne i en sammenhæng med de nærområder, de er en del af. Afdelingen har således klimatilpasnings- og kloakspecialister, der kan planlægge den mest optimale håndtering af spildevand og regnvand.

Få bæredygtigheden certificeret

I afdelingen har vi valgt at fokusere på de mest udbredte certificeringsordninger, som for eksempel DGNB-certificeringerne. De gør bæredygtigheden mere målbar. Afdelingen rummer derfor en række rådgivere, der favner hvert deres speciale. Det drejer sig om bæredygtigt byggeri, biodiversitet og bæredygtige byområder samt den nye certificering DGNB Hjerte, som har fokus på indeklimaet og brugskvaliteten af bygninger.