IKT-rådgivning og ledelse

Wissenberg yder IKT-rådgivning på byggesager, og vi kan hjælpe med at implementere IKT i jeres organisation.

Vi sikrer, at IKT-specifikationerne tilpasses den enkelte byggesag/organisation, så dennes behov opfyldes. IKT-aftalen vil være et redskab, der indeholder de nødvendige IKT-krav, der opfylder IKT-bekendtgørelsen og evt. stiller krav om BIM. Vi tager udgangspunkt i anerkendte standarder som bips, men har tilsvarende god erfaring med at udarbejde tilpassede bilag til IKT-aftalen for herved at opfylde bygherrens særlige behov.

Vores IKT-rådgivning baseres på praktiske erfaringer fra rådgivnings- og projekteringsprocesser, såvel som en solid teoretisk baggrund, idet fem af vores medarbejdere har gennemført den certificerede IKT-lederuddannelse hos Byggeriets Ledelsescenter.

Ved rettidigt at stille de korrekte IKT-krav forbedres den samlede projekteringsydelse, da kravene fører til en mere struktureret og systematiseret proces, hvor alle byggesagens parter, under de samme forudsætninger, i fællesskab arbejder hen mod et ensartet resultat. I sidste ende bliver resultatet, at bygherren får afleveret et slutprodukt med den ønskede As-built dokumentation samt drifts- og vedligeholdelsesdata, der opfylder driftsherrens behov.