Facility Management (FM)

Vi skaber sammenhæng fra byggeri til drift

Vi hjælper bygherren med at skabe en effektiv ejendomsdrift i tæt samspil med driftsorganisationen.
Projektering, opførelse og drift af bygninger skal ses i en økonomisk og bæredygtig sammenhæng – over hele bygningens levetid. Vi tror på at bygningens anvendelse og drift skal indarbejdes allerede i de indledende faser.

Wissenberg kan bistå med optimering af bygningsdriften, ved blandt andet:

 • Digitalisering af bygningsdrift, fra projektering til systematisk vedligeholdelsesplanlægning
 • Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplanlægning
 • Teknisk Due Diligence
 • Commissioning og kontrol af lovpligtige performancetests
 • Granskning og planlægning af arbejdsmiljø i forbindelse med den daglige drift af bygning og
  tekniske anlæg
 • Projektering, planlægning og udførelse af drifts og vedligeholdelsesarbejder/ombygninger
 • Ejendoms- og porteføljestrategier, behovsafdækning og organisering
 • Bæredygtighedshåndbog og teknisk brugermanual (pointgivende i DGNB)

Vi tilbyder desuden en lang række specialistydelser, herunder:

 • Udvidet overgang fra byggeri til drift
 • Vedligeholdelsesstrategier
 • Totaløkonomiske beregninger
 • Intervalbaseret/skemalagt vedligehold
 • Tilstandsvurderet vedligehold: Strategisk planlægning af renoveringsarbejder
 • Rådgivning vedrørende outsourcing af bygningsdrift og vedligehold
 • Indeklimaundersøgelser

Bæredygtig Facility Management

Henover en bygnings levetid vil den daglige drift udgøre langt hoveparten af det samlede klimaaftryk.
Optimeret drift er ikke kun udtryk for økonomisk sund fornuft, det resulterer også i et bedre arbejdsmiljø og en højere brugskvalitet. Vi sætter ind fra starten, og inspirerer til bygherren til at træffe de langsigtede bæredygtige valg.