Drift og Vedligeholdelse (D&V)

Faglig rådgivning baseret på både erfaring og nyeste viden

Som bygherrens rådgiver sikrer vi strategisk vedligehold af bygninger, der skal sikre at bygningernes
kvalitet og værdi ikke forringes – men i stedet optimeres.

Vi danner et konkret grundlag for langsigtede drifts og vedligeholdelsesbudgetter.

Vi tilbyder bistand i forbindelse med:

 • Digitalisering af bygningsdrift, fra projektering til systematisk vedligeholdelsesplanlægning, herunder overføring af data om serviceeftersyn i digitale driftsprogrammer.
 • Tilstandsvurdering/bygningssyn og helhedsbetragtninger af bygningsdele ift. levetider
 • Drifts- og vedligeholdelsesplanlægning
 • Bygherrens idriftsætning af byggeriet, herunder etablering af driftsorganisationen
 • Wissenbergs drifts- og vedligeholdelsesplan med langsigtede budgetter

Vi tilbyder derudover en lang række specialistfunktioner, herunder:

 • Teknisk Due Diligence
 • Idriftsætning af byggeri
 • Afleveringsforretninger, 1. og 5. års eftersyn
 • Commissioningproces og kontrol af lovpligtige performancetests
 • Granskning og planlægning af arbejdsmiljø i forbindelse med den daglige drift af bygning og
  tekniske anlæg
 • Registrering eller måling af specifikke krav til bygningens driftsmæssige tilstand eller ydeevne
  efter aflevering og ibrugtagning.

Bæredygtig drift

I Bygherrerådgivning arbejder vi målrettet på at påvirke bygherre til at vælge bæredygtige løsninger allerede fra den indledende rådgivning og de tidligste projektfaser.

Vi prioriterer lavteknologiske løsninger fordi de har en mindre klimabelastning i produktionsleddet og en længere levetid. Vi har fokus på robuste råhuse og sunde materialer samt på arealer og rumlighed til opnåelse af det gode indeklima, fremfor teknologiske og vedligeholdelseskrævende løsninger.

Vi tilbyder bæredygtighedsscreening med driftsfokus i de tidlige projektfaser og vi tilbyder en commisioningproces hvor bæredygtighedsstrategi indgår, således at det sikres at bæredygtighedselementer er forankret fra starten og helt ud i driften.