DGNB-certificering

DGNB består af en række kriterier og underkriterier, der tilsammen bruges til at evaluere en bygning eller et byområde. Kriterierne har afsæt i de oprindelige tre bæredygtighedsaspekter fra Rio-erklæringen (miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed), men er suppleret med en vurdering af tekniske kvaliteter og proceskvaliteter.

Wissenberg har medarbejdere, der er uddannet til at foretage DGNB-certificering af bygninger. Vi kan DGNB-certificere alle bygningstyper, eksempelvis kontorbygninger, etageejendomme, rækkehuse, børne- og undervisningsinstitutioner samt plejecentre.

De fem kriterier bag DGNB-certificeringen er:

  1. Social og funktionel kvalitet
  2. Miljømæssig kvalitet
  3. Økonomisk kvalitet
  4. Teknisk kvalitet
  5. Proceskvalitet
Social og funktionel kvalitet

Den sociale og funktionelle kvalitet handler om at øge værdien af bygningen for brugerne. Det gælder brugertilfredshed, velbefindende, højere produktivitet og lavere sygefravær som følge af bl.a. bedre indeklima, øget fleksibilitet, tilgængelighed for alle samt tryghed og sikkerhed.

Miljømæssig kvalitet

Den miljømæssige kvalitet sikrer, at bygningens påvirkning på både det globale og det lokale miljø er mindst mulig. Heri indgår også den miljømæssige påvirkning fra bygningens drift og materialer. Den miljømæssige kvalitet omfatter en vurdering af bygningens energieffektivitet, dens ressourceforbrug, dens brug af fornyelige ressourcer samt, hvordan den påvirker den lokale biodiversitet.

Økonomisk kvalitet

Ved en vurdering af den økonomiske kvalitet indgår en vurdering af bygningens samlede levetidsomkostninger. Heri indgår også, hvor god bygningen er til at holde sin værdi, eksempelvis ved at være fleksibel i sine fremtidige anvendelsesmuligheder. Vurderingskriterierne omfatter bl.a. byggeprojektets evne til at minimere driftsomkostninger, muligheden for højere udlejningspriser, bedre mulighed for udlejning og forøget produktivitet hos brugerne af bygningen.

Teknisk kvalitet

Den tekniske kvalitet er en vurdering af kvaliteten af de tekniske løsninger i bygningen. Det drejer sig både om selve konstruktionen, men også om, hvor let det er at vedligeholde bygningen samt om, hvordan og hvor let bygningsdele kan skilles ad og udskiftes.

Proceskvalitet

Proceskvalitet handler om at opstille klare mål for det ønskede niveau af bæredygtighed i den kommende bygning, samt at kvaliteten øges og fastholdes fra første planlægning til færdigt byggeri. Proceskvaliteten vurderes ud fra graden og kvaliteten af bæredygtighed i bygningen og, om det arbejde med bæredygtighed, der udføres i procesfasen, har væsentlig indflydelse på det endelige resultat.