Commissioning (Cx)

Vi kan sikre en smidig overgang til driften

Commissioningprocessen er vigtig for at sikre, at bygninger projekteres, opføres, betjenes og vedli­geholdes optimalt i forhold til bygherrens krav om funktion, indeklima og minimalt energiforbrug. Hos Wissenberg er det en proaktiv dialog-og kvalitetsstyringsproces, der fokuserer på øko­nomi og installationernes samspil.

Som bygherrens commissioning-rådgiver kan vi sik­rer, at der tidligt i projekteringen sættes ord på krav og ønsker til byggeriets drift. Vi kan sikre den nødvendige kontrol undervejs og en smidig over­gang til drift og ibrugtagning.

Vi kan forestå ledelse af commissioning-proces og bistå i forbindelse med planlægning og aktiviteter i commissioning-processen, herunder:

  • Commissioning-ledelse eller deltagelse i commissioning-organisationen
  • Udarbejdelse af commissioning-plan
  • Besvarelse af punkter i commissioning-loggen og commissioning-gruppens granskninger
  • Udarbejdelse af testscenarier og indhold i test­paradigmer
  • Udarbejdelse af indhold i undervisningsforløb

Bæredygtig Commisioning

Vi arbejder målrettet på at påvirke bygherre til at vælge bæredygtige løsninger allerede fra den indledende rådgivning og de tidligste projektfaser. Vi tilbyder bæredygtighedsscreening med driftsfokus i de tidlige projektfaser og vi til­byder en commisioningproces hvor bære­dygtighedsstrategi indgår, således at det sikres at bæredygtighedselementer er forankret fra starten og helt ud i driften.