Byggestyring

Vi starter tidligere end man skulle tro

Allerede i den projekterende fase, vurderer vi hvordan byggeriet kan føres fornuftigt til ende. Det handler selvfølgelig om bygbarhed og indretning af byggepladsen, men også at sørge for, at sikkerheden er på plads. Tidligt i forløbet gør vi os nogle omfattende tanker om, hvordan byggeriet bliver oplevet af beboere og brugere.

Vi bygger byggepladsen

En byggeplads vil altid være i vejen, og det vil altid larme. Derfor gør vi os umage for at mindske
generne. Vi bygger jo i sidste ende for at gøre livet bedre for den enkelte beboer eller bruger, så vi
kan lige så godt gøre alt hvad vi kan for at mindske generne.

Hørt på vandrørerne

Vi tilbringer det meste af vores tid ude på byggepladserne – derude hvor planerne og tegningerne
møder virkeligheden. Derfor er det essentielt at vi tager erfaringerne fra byggehverdagen med hjem –
ikke kun til vores egen projektering, men også til resten af huset. Så når vi siger at vi skal ‘spille
hinanden bedre’ er det tit os der har bolden, og det er vores opgave af få afleveret.

Byggeledelse er et fag

Når man kigger på byggelederens hverdag, så står det helt klart, at det kræver anden profil end den,
der kendetegner en klassisk ingeniørprofil. Der er selvfølgelig al det tekniske, lovgivning og den
slags. Men der er i lige så høj grad brug for, at vi mestrer aftaleforhold, forhandling og ledelse. Derfor
ser vi på byggeledelse som et fag, og ikke bare for dén der lige har tid.