Beboerprocesser

De fleste byggeprocesser handler om realiseringen af nogle drømme eller visioner. Men vejen dertil kan godt opleves som alt andet end en drøm. Det gælder eksempelvis, hvis der er tale om renovering af boliger. Det kan betyde store gener for beboerne i hverdagen, begrænset adgang, og nogle gange at man skal flytte helt væk fra sin bolig. Derfor er det vigtigt at have en velgennemtænkt beboerproces på plads, inden man går i gang.

Hos Wissenberg arbejder vi med tre niveauer for samarbejdet med beboerne.

Indflydelse

Indflydelse drejer sig om at sikre, at beboernes og interessenternes krav, ønsker og behov kommer frem samtidig med, at disse medieres mod økonomi, tid og kvalitet. Der skal også være klarhed om, hvem der har mandat til at træffe de endelige beslutninger. Den primære indflydelse udøves gennem beboernes deltagelse i byggeudvalgsmøder, beboerudvalgsmøder og naturligvis de besluttende afdelings-/beboermøder ved godkendelse af projektet – sædvanligvis i forbindelse med godkendelse af skema A og B.

En veltilrettelagt proces, der sikrer beboerne indflydelse på projektet, er med til at kvalificere de enkelte valg, skabe opbakning til processen og i sidste ende sikre et bedre, færdigt byggeri.

Involvering

Involvering drejer sig om at benytte beboernes, driftsansattes og øvrige interessenters kompetencer i en sparring med rådgiver og bygherres projektleder for at kvalificere og prioritere mulige løsningsmodeller. Beboernes og interessenternes aktive involvering foregår hovedsageligt i program-, dispositions- og projektforslagsfasen og kan ske på flere forskellige måder, alt efter projektets karakter, for eksempel gennem deltagelse i fokusgrupper, workshops, interviews og beboerudvalgsmøder.

Information

Beboere og andre interessenter skal gennem alle projektets faser informeres om dets fremdrift. Det er Wissenbergs opgave at sikre, at beboerne og interessenterne er informeret om byggeriets udvikling på en måde, der sikrer medejerskab af projektet, og som gør alle i stand til at handle konstruktivt, når ændringer er nødvendige. I kommunikationsplanen angiver vi, hvordan beboerne løbende informeres gennem informationsmøder, nyhedsbreve, temaavis, opslag i trappeopgangen, events og eventuelt på et særligt projektwebsite. Sproget skal være let forståeligt, og vi anvender en grafiker i forhold til at sikre god opsætning og let overskuelighed.