KAN TAGSTEN AF TEGL GENBRUGES?

Ja, både klima og økonomi vinder på genbrug af tegltagsten.

Produktion af teglsten er en særdeles energikrævende proces. Leret skal graves op og transporteres til teglværket. Det skal blandes, formes, sorteres, brændes, sorteres igen og i sidste ende transporteres til byggepladsen. Der er derfor kolossale mængder energi, bundet i hver teglsten.

Danmark har produceret og oplagt ca. 90 mio. m2 tegltage, hvilket løseligt kan omregnes til ca. 1,4 mia. tagsten. Tegltage udgør således en eksorbitant stor binding af CO2. Hvis vi kan genbruge de gamle tagsten ved tagrenoveringer i stedet for at erstatte de ældre tegltagsten med nye, kan der med andre ord spares store mængder udledning af CO2.

Kan det betale sig – klimamæssigt og økonomisk?

I sommeren 2021 modtog Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Lystoftehuse, støtte fra Realdania til at gennemføre en analyse af, om tagstenene på bebyggelsen Lystoftehuse kan genanvendes – såvel holdbarhedsmæssigt som økonomisk – og belyse den klimamæssige effekt ved genanvendelse. Desuden var målet at opstille nogle generelle guidelines for genanvendelse af tegltagsten. Wissenberg har forestået udarbejdelsen af analyserapporten, som er skrevet i samarbejde med arkitekterne Søren B. Schächter og Peter Bentzon samt Abelone Køster fra Teknologisk Institut.

Resultatet af analysen er lovende. Beregningerne viser, at genbrug af tegltagstenene i Lystoftehuse vil medføre en besparelse i drivhusgasudledninger på hele 97 % og – måske lidt uventet – en mulig økonomisk besparelse på op mod 10 %, sammenlignet med at lægge et helt nyt tegltag.

Projektleder og bidragsyder til rapporten, Mads Kampmann Petersen, rådgivende ingeniør hos Wissenberg A/S, udtaler: ”At tagsten af tegl i dag genbruges i ganske begrænset omfang skyldes ikke manglende besparelsespotentiale, men i stedet en lang række logistiske såvel som strukturelle barrierer”.

Og han fortsætter: ”Rigtig mange tegltage kasseres alt for tidligt, fordi man ikke bruger de ressourcer, der er nødvendige for at vurdere tagets kvalitet. Hvis genbrug skal fremmes, er der behov for at udvikle standardiserede metoder for at udføre en sådan vurdering med tilhørende kvalitetsdokumentation for genbrugte tegltagsten”.

>>Den samlede rapport kan downloades her<<