Som svar på den økonomiske krise, skabt af Covid-19, bevilgede Folketinget i juni 2020 30,2 mia. kr. til renovering af almennyttige boliger. Man stillede samtidig krav om, at der skal gennemføres en ”grøn screening” på alle de renoveringsprojekter, der søges økonomisk støtte til hos Landsbyggefonden. Af det bevilgede beløb er 18,5 mia. kr. afsat til fremrykkede renoveringsprojekter, der nu kan igangsættes tidligere end ellers, men først skal de gennem den grønne screening.

En af de medarbejdere hos Wissenberg, der gennemfører grønne screeninger, er Mads Kampmann Petersen.

Formålet med den grønne screening er at undersøge, om man i en tidlig fase kan planlægge renoveringen af en bygning, således at man også laver nogle rentable energitiltag, som med tiden vil tjene sig hjem i form af energibesparelser, fortæller Mads og fortsætter: For mig at se er det mest optimale, hvis man gennemfører den grønne screening allerede i forbindelse med tilstandsvurderingen. Det giver nemlig rigtig god mening også at overveje, hvad en bygning har brug for, og hvad der energimæssigt ville gøre den til en bedre bygning, mens man går rundt og ser på dens tilstand.

En grøn screening foregår ved, at jeg først finder ud af, hvad der tidligere er lavet ved bygningen. Det er typisk blevet kortlagt i forbindelse med, at den er blevet energimærket. Derefter tager jeg og projektlederen ud og gennemgår bygningen. Det giver et ret godt indblik i, hvad der er muligt. Det bliver hurtigt lidt fjernt, hvis man bare sidder og ser på nogle tal. Ofte vil de løsninger, vi foreslår, have nogle konsekvenser for bygningen, som vi også er nødt til at adressere. Det hele skal tænkes med.

Det, man typisk først ser på i forbindelse med en grøn screening, er isolering. Det er det mest nærliggende at se på, og der er ofte nogle nemme energibesparelser at hente. hvis man fx lægger isolering på loftet. Et andet forhold er brug af vedvarende energi. Vil det kunne give mening? Og endelig ser man også på nogle ting, som er knap så rentable, men som mere handler om komfort. Hvordan er vinduernes tilstand? Hvordan er luftkvaliteten? Det kan også have en betydning for energiforbruget.

På Islandsgården, som jeg netop har screenet, mundede den grønne screening ud i en efterisolering af loftet og isolering af gulvet mod en kold kælder. Der var også nogle porte og gavle, som det var oplagt også at isolere, fortæller Mads.

Hos Wissenberg er det at gennemføre grønne screeninger ikke noget nyt. På store projekter er en sådan screening altid inkluderet i honoraret, da vi mener, det er en del af vores samfundsansvar at være med til at gøre vores projekter mere bæredygtige. Ser vi tilbage i tiden, som vi har gjort i anledning af vores 40-års jubilæum, så arbejdede vi tilbage i 1990’erne med det, vi dengang kaldte for et ”øko-tjek”. Et tjek, der var meget lig den grønne screening. Og hvis en bygherre ønsker at få sit byggeri DGNB-certificeret, så kan vi forestå certificeringsprocessen.

 

 

Mads Kampmann Petersen. Mads er netop blevet certificeret “konsulent i Svanemærket Byggeri”.