Vridsløselille Andelsboligforenings to boligafdelinger 4 Syd og 4 Nord i Albertslund står overfor BO-VESTs til dato største samlede renoveringssag. Fredag 7. februar 2020 blev den endelige kontrakt om renoveringen underskrevet med NCC. Kontrakten er på knap 700 mio. kr. og skal omdanne 503 gårdhuse til moderne boliger. Wissenberg er totalrådgiver på den omfattende sag.

Renoveringen betyder bl.a. at flere boliger skal omdannes til opdelte boliger, der er mindre og med lavere husleje. Derudover skal der laves nye tage, nye terrændæk, sokkelisolering mod haven, nye gulve, nye køkkener og badeværelser, nye lofter, nye vægge og indvendige døre, nye yderdøre og vinduer i tung facade, nye lette facader mod haven, gulvvarme, ventilationsanlæg, el, udvendig teknikboks og indvendigt teknikskab, nye haver, ny højtliggende kloak.

”Renoveringen af afdelingerne sætter punktum for en gennemgribende forandring i Albertslund Syd. Når vi renoverer, så er det en kombination af huslejestigning og Landsbyggefondens støtte”, siger Vinie Hansen, formand for VA og fortsætter: ”Beboerne bidrager med en stigning på mellem 42 og 46 procent i deres husleje. Dermed udviser de et meget stort samfundsansvar ved at tænke på de kommende generationer, som skal bo i boligerne”.

Formanden er glad for, at renoveringen nu kan gå i gang og beboerne få gode og sunde boliger. Det gælder også Peter Føhrby Nybom, der er seniorprojektleder i BO-VEST på byggesagen.

”Jeg har siddet med til møder med byggeudvalg i begge afdelinger i knap fem år, så det er helt vildt at det endeligt er officielt, at vi er i gang med renoveringen,” siger Peter Føhrby Nybom.

De to afdelinger er de sidste i den store renovering Masterplan Syd, der begyndte i 2007. Heri indgår også renoveringen af 502 gårdhavehuse for Albertslund Boligforening, en sag som Wissenberg også er totalrådgiver på.

 

Læs mere om projektet i Albertslund Syd her.