Kære kunder og samarbejdspartnere

At holde afstand ligger ikke til Wissenberg. Vi er en rådgivningsvirksomhed, der lever af tæt dialog med vores kunder og samarbejdspartnere, men for at modvirke spredning af coronavirus vil I opleve, at vi for en stund holder lidt mere afstand.

Spredningen af coronavirus udvikler sig med hast. Vi har derfor vurderet, hvordan vi bedst beskytter vores medarbejderes og omgivelsers helbred. Onsdag eftermiddag har vi iværksat interne corona-retningslinjer og har derfor sendt de fleste medarbejdere hjem med den bærbare computer under armen og telefonen i lommen. Vi vil gøre vores bedste i bestræbelserne på at mindske spredningshastigheden. Vi følger selvfølgelig de retningslinjer, som kommer fra de danske myndigheder og vil løbende tilpasse vores rutiner og mødeaktiviteter.

Vigtigste retningslinjer:

  • Telefon- eller Skype-møder skal i videst muligt omfang erstatte fysiske møder.
  • Vi deltager kun med en enkelt repræsentant til nødvendige møder.
  • Vi afholder ikke møder på kontoret på Hejrevej.

Vores interne retningslinjer og initiativer vil også kunne mærkes eksternt. Vi håber derfor på vores kunder og samarbejdspartneres forståelse, hvis vi udskyder eller anmoder om Skype- eller telefonmøder frem for personlige møder. Vi håber ligeledes på forståelse, hvis frister bliver udfordret i denne særlige situation, men vil altid søge konkret dialog med de berørte parter.

Projektlederne på vores sager vil snarest tage kontakt til bygherrerne, så de i fællesskab kan udstikke retningslinjerne for projekternes videre forløb. Vi opfordrer til, at alle i branchen udviser forståelse for hinanden i situationen, så vi i fællesskab kan være med til at løfte det fælles ansvar.

Vi er her stadig – selvom vi i stort omfang arbejder hjemmefra, er telefoner og mail åbne.

Vi gør os umage for at overholde aftaler og deadlines – men kan være udfordret i denne særlige situation.

Vi følger situationen tæt – og justerer løbende vores håndtering.

 

Orientering til kunder og forretningsforbindelser

Denne orientering er udsendt til kunder og forretningsforbindelser.