Vejleåparken

2009

 

Bygherre: Arbejdernes Andels Boligforening, afdeling 55Arbejdernes Andels Boligforening, afdeling 55
Beliggenhed: KøbenhavnKøbenhavn
Ydelse: Ingeniørrådgivning og byggeledelse
Årstal: 2000-2009
Areal: 1.227 lejemål og 499 hybler1.227 lejemål og 499 hybler
Arkitekt: Domus Arkitekter A/S
Øvrige rådgivere: Torben Wormslev
      
Renovering af 1227 boliger og 499 ungdomsboliger samt udarbejdelse af helhedsplan for bebyggelsen, som tog hensyn til den nuværende og fremtidige beboersammensætning.

Projektet omfattede efterisolering og beklædning af facader til fremtidig forebyggelse af betonnedbrydning, udskiftning af vinduer og døre, nye tage med tagboliger, udskiftning af badekabiner, renovering/udskiftning af vvs-installationer, lejlighedssammenlægninger samt forbedring af udearealer.

SBI har udgivet en rapport med titlen: "Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000". Rapporten indeholder en evaluering af, hvordan tre udvalgte bebyggelser har grebet forbedringsprojekterne an. Det drejer sig om Bispehaven i Århus Kommune, Vejleåparken i Ishøj Kommune og Tingbjerg i Københavns Kommune.

Fra SBI's hjemmeside:
"Danmarkshistoriens største renovering, det er hvad den noget nedslidte boligbebyggelse Vejleåparken i Ishøj Kommune ved København lige har været igennem. Det har kostet blod, sved og tårer for de ca. 4.500 beboere, der i lange perioder har levet på en byggeplads med støv alle vegne, og for nogle desuden et halvt år uden badeværelse, henvist til toilet- og badevogne nede på gaden.

Men deres udholdenhed har givet pote: Den fysiske renovering har tilført bebyggelsen oplevelsesmæssige og æstetiske kvaliteter, der er en forudsætning for at opnå et imageløft, som har været det overordnede mål med renoveringen....."