Tingbjerg

2009

Bygherre:    Boligselskabet KAB
Beliggenhed: Tingbjerg ved København
Ydelse: Ingeniørrådgivning
Byggeudgift:   90 mio. kr.
Årstal:  2005-2009
Areal: 7.450 m² + højhus
Arkitekt:  Witraz Arkitekter

 

Renovering af 110 almene boliger, fordelt på højhus og lavere altangangshuse – Arkaderne. Projektet omfattede betonreparation af højhusets klimaskærm, vinduesudskiftning, glasinddækning af altaner og forbedring af indeklima ved etablering af mekanisk ventilation. Derudover blev adgangsforholdene forbedret for gangbesværede, og elevatorerne blev istandsat, så adgangen til bygningen blev tidssvarende.

I Arkaderne blev mindre lejemål ændret til større, tidssvarende lejemål med nye badeværelser og køkkener. Altangange samt vinduer og døre blev udskiftet. Der etableredes franske altaner, og alle lejligheder totalrenoveredes indvendigt, hvad angår gulve, overflader og tekniske installationer.