Sundolitt Huset

2010

Bygherre:    Sundolitt
Beliggenhed: Jægerspris
Ydelse: Ingeniørrådgivning
Byggeudgift:   3,3 mio.
Årstal:  2009-2010
Areal: 185 m² - ét plan
Arkitekt:  JJW Arkitekter

 

Nyt byggekoncept for energieffektive enfamiliehuse. Wissenberg har som ingeniørrådgiver deltaget i udviklingen og opførelsen af det første Sundolitt-hus i Jægerspris.

Huset er opført efter passivhus-standarder, hvilket var en udfordring, idet de store vinduespartier, der indgår i varmetilførslen, er orienteret mod vest, og det var en betingelse fra myndighederne side, at huset skulle kunne bruges i større udstykninger, hvor ikke alle huse kunne have de store vinduespartier mod syd. Passivhus-standarderne gør, at huset lever op til fremtidens energimål for nye bygninger. Derudover er huset lavteknologisk. 

Firmaet Bygge- og Miljøteknik afsluttede  i 2012 indeklimaundersøgelser i huset. Dels ved målinger umiddelbart efter opførelse og igen  med opfølgende målinger i vinteren 2012.

Resultat af undersøgelserne viser, at målene er nået. 

Problematikkerne vedrørende temperaturniveauet i sommermånederne er efterfølgende løst ved design af ny solafskærmning. 

Mere information: 

http://www.sundolitt.dk/sundolitt/passivhus/update/februar-2013