Skolen på Kastelsvej

2014

Bygherre:    Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen
v/ Københavns Ejendomme
Beliggenhed: Østerbro, København
Ydelse: Ingeniørrådgivning
Byggeudgift:   135 mio. kr.
Årstal:  2010-2014
Areal: 15.000 m2, heraf 3.650 m2 nybyggeri
Totalrådgiver: NOVA5 arkitekter a/s

 

Om- og udbygning i forbindelse med sammenlægning af Skolen på Kastelsvej (specialskole for børn med hørenedsættelse) og Langelinieskolen (almindelig folkeskole). De to skoler skal tilsammen rumme en 5-sporet folkeskole samt specialskoleenheden.

Projektet omfatter ombygning af eksisterende bygninger til de nye behov, herunder indretning af eksisterende lokaler på Langelinieskolen til inkludering af børn med hørenedsættelse.

De nye bygninger omfatter basislokaler, faglokaler, pædagogisk center og idrætsfaciliteter, og de opføres som energioptimerede bygninger, bl.a. ved anvendelse af solcelleanlæg og grønne tage.

Der er fokus på indeklima, herunder specielt optisk (dagslys og kunstlys) og akustisk indeklima, hvilket har stor betydning for undervisning og samvær med børn med hørenedsættelse.