Sjællandsgade 22

2016

Bygherre: fsb
Beliggenhed: København
Ydelse: Bygherre- og totalrådgivning
Årstal: 2008-2016
Areal: 4.800m²Rådgivning i forbindelse med at sikre og afslutte en mange-årig dialog med kommune og LBF om finansiering af nødvendige arbejder med huslejekonsekvenser, der ligger inden for studerendes økonomiske råderum. 

Helhedsplanen omfatter istandsættelse af klimaskærm, udskiftning af installationer og renovering af badeværelser, indretning af fire nye boliger, om- og tilbygning med nye fælleskøkkener på boligetagerne, nye fællesfaciliteter i tagetagen, solcelleanlæg samt regnvandsopsamling til toiletskyl - alt med ønsket om en fremtidig grøn profil.